RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Nowela ustawy o COVID-19: dodatkowe świadczenia dla wielu branż

Dodatkowe świadczenia przewidziano m.in. dla branży fitness (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)

Dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej zakłada złożony w nocy z poniedziałku na wtorek projekt nowelizacji ustawy o COVID-19 autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

50 mld dla polskich przedsiębiorców. Już od dziś wsparcie z funduszu SURE

– Mamy świetne informacje dla Polski. Już od 27 października będzie dostępny pierwszy miliard euro wsparcia w ramach pakietu SURE – powiedziała w...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Jak wskazują autorzy projektu, celem zmian jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszącym koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Projekt wprowadza dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy.

Projekt przewiduje określenie terminu końcowego, do którego mogą być składane wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do czerwca 2021 r.

W projekcie ustawy proponuje się zmianę polegającą na wykreśleniu terminu na przekazanie przez ministra ds. turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń. Jak wskazują projektodawcy, obecnie obowiązująca ustawa zapewnia finansowanie przedmiotowego świadczenia w 2020 r. Zaproponowana zmiana zapewnić ma finansowanie również w kolejnym roku.

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. działalność w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie przedłużenia finansowania dotychczasowych instrumentów do końca czerwca 2021 r.

Przewidziano także zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Gowin o wynikach z września: Brawo polscy przemysłowcy i pracownicy!

Odporność polskiej gospodarki na kryzys jest większa niż wielu sądziło – ocenił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin....

zobacz więcej

Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków: 1) prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej; 2) zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek; 3) wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Zgodnie z projektowanym przepisem osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Projekt zakłada ponadto zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021. Projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. Ze względu na fakt, że w niektórych gminach dochody z tytułu opłaty targowej nie są wysokie, projekt przewiduje zwrot dochodów w przypadku, gdy przekraczały one w danej gminie 10 tys. zł. Za punkt odniesienia przyjmuje się rok 2019.

źródło:

Zobacz więcej