RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Harcerze niosą pomoc w czasie pandemii

Chociaż od utworzenia Pogotowia mija ponad 7 miesięcy młodzi nadal niosą potrzebną pomoc (fot. PAP/Mateusz Marek)

Naczelnictwo ZHR 11 marca 2020 powołało Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR. – Sytuacja w Polsce jest dynamiczna, dlatego staramy się dostosować nasze działania pomocowe do bieżących potrzeb – tłumaczą przedstawicie ZHR.

„Rekomendujemy naszym seniorom, aby pozostawali w domu, jeżeli nie ma potrzeby”

„Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” – to nowy projekt, w którym rząd, samorządy i instytucje pomocowe wspólnie pracują nad pomocą dla osób...

zobacz więcej

Będąc jedną z pierwszych organizacji inicjujących ZHR rozpoczęło pomoc w czasie pandemii m.in. poprzez pomoc seniorom, szycie maseczek, których zdobycie stanowiło początkowo trudność, wsparcie dzieci i młodzieży przez organizację internetowych korepetycji i animację czasu, dostarczanie posiłków oraz produktów pierwszej potrzeby, zapewnianie wsparcia przez powstające infolinie, dbanie o przekazywanie potwierdzonych informacji dotyczących profilaktyki i zagrożeń.

Chociaż od utworzenia Pogotowia mija ponad 7 miesięcy młodzi nadal niosą potrzebną pomoc. Obecna sytuacja wymaga jeszcze szerszej współpracy w działaniu. – W celu wspólnej koordynacji harcerskiej służby powstał międzyorganizacyjny Wspólny Sztab Harcerski. Gotowość do niesienia służby w obliczu kryzysu – dla członków organizacji harcerskich jest naturalna: Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim – tłumaczą harcerze.

Celem Pogotowia jest udzielanie pomocy osobom jej potrzebującym oraz wsparcie działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutków. Zintensyfikowania wymaga przede wszystkim lokalne wsparcie seniorów oraz działania realizowane w porozumieniu z samorządem terytorialnym i administracją zespoloną.

Sztab Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR działa aktywnie w każdym województwie, w porozumieniu z regionalnymi Sztabami Kryzysowymi i innymi służbami.

źródło:
Zobacz więcej