RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Aborcja eugeniczna to odbieranie prawa do życia”. RPD apeluje do TK

Trybunał Konstytucyjny ma zająć się wnioskiem w sprawie aborcji eugenicznej jutro (fot. Shutterstock/StockKK)

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zadeklarował w środę poparcie wniosku o uznanie aborcji eugenicznej za niezgodną z konstytucją. Sprawą w czwartek ma zająć się Trybunał Konstytucyjny. „Aborcja eugeniczna to odbieranie prawa do życia” – podkreślił RPD w piśmie do TK.

Aborcji! Więcej aborcji! Tak lewica walczy o prawa człowieka

Kolejne kraje liberalizują prawo aborcyjne. Pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła ten proces. Zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych coraz...

zobacz więcej

22 października Trybunał Konstytucyjny ma się zająć wnioskiem grupy posłów, dotyczącym konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej, tj. w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia. Wniosek został złożony do TK w 2019 r. przez grupę posłów reprezentowanych przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego z PiS.

Jak wskazał Pawlak w piśmie skierowanym do TK, „aborcja eugeniczna pozwala zabić nienarodzone dziecko na podstawie jedynie podejrzenia wystąpienia ciężkiej choroby”.

Jego zdaniem powszechnie usuwane są ciąże, w których stwierdza się np. zespół Downa. Pawlak zauważył, że z tą chorobą żyją miliony osób. „Osoby z tego typu niepełnosprawnościami w wielu przypadkach nie tylko funkcjonują samodzielnie, ale historia pokazuje, że nawet zmieniają świat, inspirują innych i rozwijają swoje talenty. Prawo nie może prowadzić do tak jawnej ich dyskryminacji” – napisał RPD.

W opinii przekazanej Trybunałowi wskazał również, że z przytoczonych we wniosku danych wynika stały wzrost liczby aborcji w Polsce – w 2008 r. liczba zabiegów przerwania ciąży wyniosła 499, a w 2019 r. już 1 110, z czego aż 1074 z przyczyn eugenicznych, najczęściej po stwierdzeniu trisomii 21, czyli zespołu Downa.

Pawlak zwrócił uwagę, że „ustawa w obecnym brzmieniu pozwala przerwać ciążę w przypadku samego tylko dużego prawdopodobieństwa – a nie wystąpienia – ciężkiego upośledzenia lub choroby nienarodzonego dziecka”. Rzecznik przypomniał, że już w 1997 r. Trybunał uznał, że „od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

„W obronie życia”. Bezpłatna publikacja już dostępna

„W obronie życia. Kompendium niezbędnej wiedzy” to pierwsza w Polsce publikacja, która odpowiada na pytania o podstawy merytoryczne pełnej ochrony...

zobacz więcej

„Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną znajduje też potwierdzenie w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach dziecka, której preambuła głosi, nawiązując do Deklaracji Praw Dziecka, że »dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu«” – przekonuje Pawlak.

Art. 23 Konwencji zapewnia prawo do godności życia polegające na umożliwieniu osiągnięcia niezależności i ułatwianiu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym każdemu dziecku psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnemu. Z kolei art. 24 zobowiązuje państwo do zapewnienia każdemu dziecku najwyższego poziomu ochrony zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób i rehabilitacji zdrowotnej. „Nie ma zaś jakiegokolwiek przepisu rangi konstytucyjnej lub międzynarodowej, dopuszczającego prawo do śmierci, w tym prawo do aborcji. Tym bardziej na podstawie uprawdopodobnienia dysfunkcji zdrowotnych” – zaznaczył rzecznik praw dziecka.

Zdaniem Pawlaka ustawa nie tylko nie zapobiega dyskryminacji dzieci cierpiących na choroby o podłożu genetycznym, ale wprost ją dopuszcza poprzez selekcję nienarodzonych dzieci. Prawo do życia i godności człowieka jest stawiane poniżej abstrakcyjnego „dobrego samopoczucia” społecznego. RPD wyraził opinię, że „taka zamiana hierarchii podstawowych praw człowieka jest niedopuszczalna”.

Żukowska: Prawica wierzy, że centymetrowy płód wygląda jak Calineczka

Płód będący na wczesnym etapie rozwoju jest usuwany jak nieco obfitsza miesiączka. A prawica wierzy, że centymetrowy płód wygląda jak Calineczka –...

zobacz więcej

Rzecznik ocenił, że „zamiast przyzwolenia na dyskryminację osób chorych ustawodawca powinien zapewnić zwiększone wsparcie rodzinom wychowującym chore dzieci, które pozwoli im na egzystencję bez cierpienia”.

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W wypadku czynu zabronionego – jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

źródło:

Zobacz więcej