RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prof. Engels: Unia Europejska stoi na krawędzi katastrofy

„Polska i państwa Grupy Wyszehradzkiej mogłyby odegrać wyjątkową rolę prekursorów reformy europejskiej” (fot. PAP/EPA)

„Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej” i jego prezes prof. Zdzisław Krasnodębski zlecili belgijskiemu profesorowi Davidowi Engelsowi napisanie programowej preambuły do przyszłej konstytucji konfederacji europejskiej. Prof. David Engels podkreśla, że łączy ona kulturowy konserwatyzm i proeuropejski patriotyzm.

Niesprawiedliwe słowa Bidena o Polsce. Jest reakcja sztabu Trumpa

Sztab wyborczy Donalda Trumpa skrytykował kandydata demokratów Joe Bidena za porównanie Polski i Węgier do Białorusi. Sztab amerykańskiego...

zobacz więcej

Unia Europejska stoi na krawędzi katastrofy całkowicie własnej produkcji i bez solidnej płaszczyzny porozumienia zostanie rozszarpana na strzępy – twierdzi belgijski historyk, prof. David Engels.

– Kiedy Europę dusi powoli spadek liczby ludności, masowa migracja, deindustrializacja, upadek edukacji i kultury, wzrost brutalnej przestępczości i gwałtowne powiększanie się długu publicznego, Unia wydaje się wręcz wzmacniać tę morderczą spiralę, zamiast z nią walczyć – uważa Engels.

Według analityka Instytutu Zachodniego w Poznaniu „UE skupia się nie na rzeczywistych problemach Europy, ale na wysoce dyskusyjnych i zideologizowanych kwestiach, takich jak globalizm, wielokulturowość, relatywizm moralny, ideologia LGBTQ czy ultraliberalizm”.

Dodatkowo poprzez „systematyczne zastraszanie wszystkich państw członkowskich, które odmawiają pójścia za przykładem Niemiec lub chcą broniąc tradycji i wartości chrześcijańskich, UE niepotrzebnie podważa własną wiarygodność i w ten sposób jest odpowiedzialna nie tylko za brexit, ale także za powstanie ruchów eurosceptycznych, populistycznych i nacjonalistycznych w całej Europie” – podkreśla.

Według Engelsa Europa ryzykuje tym samym, że „jeśli nie znajdzie ponownie solidnej płaszczyzny porozumienia między skrajnościami zostanie rozszarpana na strzępy i stanie się bezsilną ofiarą wielkiej gry między globalnymi graczami, takimi jak Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone czy Arabia Saudyjska”.

Prezydent w Tallinie. Bierze udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął w poniedziałek przed południem wizytę w Tallinie, gdzie bierze udział w Szczycie Trójmorza. Przewidziano również...

zobacz więcej

W tej sytuacji Polska i państwa Grupy Wyszehradzkiej – jak sądzi badacz – mogłyby odegrać „wyjątkową rolę prekursorów reformy europejskiej, ponieważ nigdzie w Europie nie znajdujemy podobnego połączenia z jednej strony głęboko odczuwanego przywiązania do wspólnoty europejskiej, a z drugiej równie głębokiego umiłowania swoich tradycji kulturowych”.

Engels tłumaczy, że to dlatego „Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej” i jego prezes prof. Zdzisław Krasnodębski zlecili mu napisanie programowej preambuły do przyszłej konstytucji konfederacji europejskiej.

– Było to wymagające, ale i bardzo inspirujące przedsięwzięcie, będące bezpośrednią kontynuacją mojej książki „Renovatio Europae”, gdzie wraz z szeregiem międzynarodowych intelektualistów nakreśliłem ideę „hesperializmu”, czyli połączenia kulturowego konserwatyzmu i proeuropejskiego patriotyzmu – wyjaśnia.

Preambuła ma na celu „ponowne określenie znaczenia dziedzictwa chrześcijańskiego i jego kluczowych wartości dla zdefiniowania i ochrony tożsamości europejskiej i zarysowanie stanowiska pośredniego, które mogłoby zmobilizować większość europejskich konserwatywnych partii politycznych wokół wspólnego konstruktywnego projektu” – opisuje badacz.

Oprócz tego dla profesora Engelsa było istotne, by przedstawić przyszłą konfederację europejską jako taką, która „współpracuje jedynie w kwestiach o żywotnym znaczeniu dla Europy jako całości, pozostawiając wszystkie inne kompetencje państwom narodowym” oraz zaproponować „realistyczny i ponadnarodowego model, który mogłyby zapewnić sprawiedliwe miejsce licznym mniejszościom kulturowym, etnicznym, religijnym i seksualnym w Europie”.

„Alternatywa dla upadku przemysłu i rodziny”. Amerykanin o tym, dlaczego Biden atakuje Polskę

„Prawdziwym powodem, dla którego Polska i Węgry są demonizowane przez Bidena i amerykańskie media, jest to, że reprezentują one skuteczną...

zobacz więcej

– Dlatego preambuła kładzie nacisk na szczególne grecko-rzymskie i judeochrześcijańskie dziedzictwo kulturowe Europy jako konstytutywne i charakterystyczne elementy jej tożsamości, a także na znaczenie obrony nie tylko wartości ogólnoludzkich, ale także bardzo specyficznego europejskiego spojrzenia na Człowieka, Ziemię i Boga – mówi wykładowca na Universite Libre de Bruxelles.

– Stąd też w preambule ponownie określa się fundamentalne znaczenie naszych tradycji kulturowych, demokracji, zasady pomocniczości, państwa narodowego, tradycyjnej rodziny i obrony życia, społecznej odpowiedzialności naszej gospodarki, umocowania Prawa w transcendencji oraz znaczenie obrony Europy i jej strategicznych interesów przed wszystkimi zewnętrznymi agresjami – zaznacza.

Preambuła została opublikowana w wielu językach europejskich i „jak można było się spodziewać” – na co wskazuje historyk – krytyka pochodzi zasadniczo ze środowisk skrajnych.

– Z jednej strony materialistyczni lewicowi liberałowie nie chcą, by przeszkadzano im w dążeniu do rozbicia wszystkich tradycyjnych wspólnot solidarnościowych i przekształcenia Europy w bezkształtną masę zatomizowanych jednostek i mniejszości, a z drugiej strony równie materialistyczne grupy prawicowe widzą jedynie interes własnych narodów i odmawiają rozważenia konieczności obrony wartości chrześcijańskiej Europy jako całości – komentuje.

„Unia powinna zapewnić Białorusi solidarność, wsparcie i bezpieczeństwo”

Unia Europejska powinna zapewnić Białorusi solidarność, wsparcie i bezpieczeństwo. To jedna z tez raportu autorstwa litewskiego europosła Petrasa...

zobacz więcej

Według Engelsa „w Europie stale rośnie liczba osób, które zaczynają dostrzegać konieczność »hesperialistycznego« połączenia konserwatywnego spojrzenia na kulturę i społeczeństwo oraz ścisłej współpracy między narodami europejskimi”.

Jednocześnie analityk utrzymuje, że „przyspieszenie zbliżającego się kryzysu gospodarczego w Europie bardzo utrudnia przewidywanie przyszłych wydarzeń i jest prawdopodobne, że liczne kryzysy będą stawały się coraz bardziej niebezpieczne dla przetrwania Europy”.

– Jeśli Zachód Europy będzie uparcie poświęcał swój dobrobyt i tożsamość kulturową chimerycznym ideałom politycznej poprawności, należy mieć nadzieję, że przynajmniej państwa Trójmorza, a przede wszystkim Polska, mogą pokazać, jak mogłaby wyglądać alternatywna, „hesperialistyczna” Europa, jak ta opisana w preambule – podsumowuje Engels.

Walka z ekstremizmem. Francja rozwiązuje propalestyńską organizację

Emmanuel Macron ogłosił rozwiązanie działającej we Francji propalestyńskiej organizacji Cheikh Yassin i zapowiedział dalsze kroki przeciwko...

zobacz więcej

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy został podpisany przez państwa członkowskie UE w październiku 2004 r. w Rzymie, jednak w związku z brakiem ratyfikacji przez wszystkie kraje umowa nie weszła w życie i do dziś jego ratyfikacja jest zamrożona.

Spory wywołała wówczas także preambuła. Pierwotnie miało się w niej znaleźć odniesienie do kultury starożytnych Greków i Rzymian oraz rewolucji francuskiej. Spotkało się to z krytyką Kościołów, europejskiej chadecji oraz rządów wielu krajów członkowskich.

Ostatecznie stanęło na odwołaniu do „tradycji humanistycznej i religijnej” bez wymienienia konkretnego wyznania. To też wywołało spór.

Za odniesieniem do tradycji chrześcijańskiej opowiadał się Jan Paweł II oraz rządy Polski, Irlandii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Litwy, Słowacji i Austrii. Skłonni byli je zaakceptować Niemcy, Czesi i Holendrzy. Zdecydowanie protestowali zaś Belgowie, Francuzi i Duńczycy.

źródło:

Zobacz więcej