RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Naukowcy AGH opatentowali metodę walki ze smogiem

Według badaczy wynalazek może poprawić stan powietrza na zanieczyszczonych obszarach (fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Naukowcy AGH w Krakowie opatentowali metodę zmniejszania stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze przy użyciu generatora fali uderzeniowej. Według badaczy wynalazek może poprawić stan powietrza na zanieczyszczonych obszarach.

Probiotyki mogą wpływać na ryzyko stwardnienia rozsianego

Bakterie Lactobacillus reuteri, często występujące w probiotykach, mogą być związane z ryzykiem stwardnienia rozsianego – wskazują badania...

zobacz więcej

Odkrycie jest w fazie badawczej.

Wynalazek opiera się na tworzeniu cyklu fal uderzeniowych, powstających w wyniku eksplozji mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem oddziaływania tych fal jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperatury atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów powietrza, prowadzących do spadku stężenia zanieczyszczeń.

Generator fal uderzeniowych jest mobilny i można go dowolnie przemieszczać. Elementy składowe technologii to zamontowany na dronach mobilny system monitoringu zanieczyszczeń, a także algorytm działania, określający liczbę i siłę generowanych fal uderzeniowych.

Wstępne wyniki pracy urządzenia wskazują na redukcję stężenia pyłu PM10 średnio o 20 proc. w warstwie smogu na wysokości do 100 m i w odległości 10 m od osi generowania fal uderzeniowych.

Badacze są przekonani o skuteczności wykorzystania tej technologii do interwencyjnej poprawy jakości powietrza zanieczyszczonego pyłami i innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Choroby nerek silnie zwiększają ryzyko zgonu z powodu COVID-19

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek i powstającym w przebiegu COVID-19 ostrym uszkodzeniem nerek znacznie częściej umierają z powodu infekcji...

zobacz więcej

– Wdrożenie wynalazku może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta oraz gmin przyległych, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 atakującego układ oddechowy – powiedział prof. Jacek Leszczyński z WEiP AGH.

Jest on kierownikiem zespołu naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, autorów technologii i twórców zgłoszenia patentowego „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną”. Zespół szuka pieniędzy umożliwiających praktyczne zastosowanie technologii w wybranych miejscowościach.

źródło:

Zobacz więcej