RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Nauka zdalna i hybrydowa. MEN o wchodzących od poniedziałku zmianach

MEN wydał komunikat w sprawie wchodzących jutro zmian (fot. arch. PAP/Paweł Supernak)

„Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rząd podjął decyzję ws. szkół. Różne zasady w czerwonej i żółtej strefie

Nowe obostrzenia w strefie żółtej i strefie czerwonej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej. W strefie...

zobacz więcej

W strefie czerwonej od poniedziałku uczniowie ze szkół ponadpodstawowych mają przejść na tryb kształcenia na odległość.

Z kolei w strefie żołtej od poniedziałku wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych mają przejść na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

Nauczanie stacjonarne ma pozostać w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Uczniowie, którzy nie mogą zdalnie uczyć się w domu ze względu na niepełnosprawność bądź np. warunki domowe, będą korzystać z nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole. Do zorganizowania go zobowiązany będzie dyrektor. „W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów” – czytamy.

Kierownictwo MEN przeciwne odgórnemu zamykaniu wszystkich szkół

Całe kierownictwo MEN, a także ja osobiście jestem przeciwny zamykaniu odgórnemu wszystkich szkół w Polsce; system, w którym musi być zgoda...

zobacz więcej

Młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców także nie będą objęci ograniczeniem. Mają oni realizować zajęcia o ile u pracodawcy nie wystąpią zagrożenia, które mogą zagrozić zdrowiu. Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

„W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość. Za organizację kształcenia odpowiada dyrektor szkoły/placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie” – podaje resort.

Jak dodano, nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

źródło:
Zobacz więcej