RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

CPK może stworzyć prawie 300 tys. nowych miejsc pracy

CPK  to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią (fot. Shutterstock/Karol Ciesluk)
CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią (fot. Shutterstock/Karol Ciesluk)

Najnowsze

Popularne

Centralny Port Komunikacyjny do 2040 r. pozwoli stworzyć ok. 290 tys. nowych miejsc pracy –wynika z raportu firmy Kearney. Jak dodano, w pierwszym roku działalności portu lotniczego, całościowy program CPK wygeneruje 70,5 mld zł wzrostu produkcji globalnej w Polsce.

CPK. Wkrótce projekt ustawy i inwentaryzacja przyrodnicza

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; w połowie sierpnia zostanie on przedstawiony Radzie Społecznej –...

zobacz więcej

To druga część raportu „Centralny Port Komunikacyjny: analiza wpływu działalności portu oraz otoczenia na gospodarkę w Polsce” firmy konsultingowej Kearney.

W opublikowanym w lipcu raporcie „Centralny Port Komunikacyjny: analiza wpływu przygotowania i realizacji inwestycji na gospodarkę w Polsce” firma Kearney podjęła się zadania polegającego na oszacowaniu i podsumowaniu korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z samego faktu wydatkowania budżetu sięgającego 148 mld zł na zrealizowanie szerokiego programu inwestycyjnego.

W pierwszej części raportu, analitycy skoncentrowali się na etapie projektowania i budowy CPK. W przypadku portu lotniczego oznacza to okres do końca 2027 r., a dla inwestycji kolejowych – do końca 2034 r.

„Naturalnym następstwem powyższych prac zrealizowanych w tak zwanym Etapie I projektu była analiza dotycząca efektów makroekonomicznych wynikających z oddziaływania gotowej, funkcjonującej infrastruktury w kolejnych latach, czego efektem było powstanie niniejszego raportu dla Etapu II” – czytamy.

Przełom w sprawie gigantycznej inwestycji. Podpisano pierwszą z umów

CPK podpisała pierwszą umowę na inwentaryzacje przyrodnicze. Oznacza to, że procedury inwestycyjne ruszyły zgodnie z planem. Przyjęte dokumenty...

zobacz więcej

Opublikowana druga część raportu dotyczy okresu operacyjnego, czyli oddziaływania na gospodarkę już funkcjonującej infrastruktury CPK. Analizy objęły lata 2028-40, czyli 13 lat po zakładanym uruchomieniu: Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowo-drogowym i ponad 500 km nowych linii kolejowych dużych prędkości (z planowanych 1,8 tys. km).

„Zgodnie z przeprowadzanymi analizami, największy wzrost zatrudnienia związany będzie z komponentem lotniskowym, który w pierwszym roku prognozy, czyli w 2028 r., zapewni około 160 tys. miejsc pracy. Funkcjonowanie infrastruktury kolejowej w tym samym roku przełoży się na kolejne 48,9 tys. etatów, podczas gdy nadal realizowane inwestycje na kolei będą zapewniać około 28,9 tys. etatów. Zatrudnienie związane z lotnictwem w ciągu 13 lat wzrośnie do 217,3 tys. osób w 2040 r., podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73,1 tys. etatów” – czytamy w raporcie.

Jak podkreślono, wraz z finalizacją rozbudowy zaplanowanej sieci kolejowej, zatrudnienie w tym segmencie będzie systematycznie spadać, a miejsca pracy związane bezpośrednio z pracami konstrukcyjnymi przestaną być utrzymywane po 2034 r. (nie dotyczy to miejsc związanych z utrzymaniem infrastruktury, pracami naprawczymi, produkcją taboru itd.)

„Łącznie w latach 2028-40 zatrudnienie w polskiej gospodarce związane z realizacją i funkcjonowaniem szerokiego programu Centralnego Portu Komunikacyjnego wzrośnie od poziomu niemal 238 tys. do ponad 290 tys. etatów” – napisano w raporcie.

Według wyliczeń firmy Kearney w analizowanym okresie 13 lat po otwarciu portu lotniczego (perspektywa 2028-40) łączna dodatkowa wygenerowana produkcja globalna w Polsce osiągnie wartość 985,7 mld zł, przy dominującym udziale korzyści wynikających z funkcjonowania komponentu lotniczego (61 proc.). W przypadku wartości dodanej brutto udział sektora lotniczego i branż z nim powiązanych sięgnie ok. 72 proc., a łączna kontrybucja wszystkich obszarów wyniesie 780,1 mld zł.

Pierwszy od 30 lat statek ro-ro Polskich Linii Oceanicznych

Po raz pierwszy od 30 lat Polskie Linie Oceaniczne kupiły jednostkę typu Ro-Ro. Nasz najnowszy statek towarowy przeznaczony jest do przewozu...

zobacz więcej

„Według przyjętych założeń, w pierwszym roku działalności portu lotniczego, czyli w 2028 r., całościowy program Centralnego Portu Komunikacyjnego za sprawą funkcjonującej oraz nadal budowanej infrastruktury wygeneruje 70,5 mld zł wzrostu produkcji globalnej; 50,3 mld zł wartości dodanej brutto oraz 238 tys. nowych miejsc pracy” – czytamy.

Wartość dodana brutto to suma dodatkowych zysków przedsiębiorstw, wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych za sprawą CPK.

„Program Centralnego Portu Komunikacyjnego, dzięki swojej skali oraz poziomowi planowanych nakładów, w sposób istotny może przyczynić się do wzrostu polskiej gospodarki. Należy jednak pamiętać, iż prezentowane w poprzednich sekcjach wyniki nie biorą pod uwagę faktu, iż prowadzone są dyskusje nad dalszym przeznaczeniem obecnie funkcjonującego Lotniska Chopina w Warszawie. Wobec tego przedstawione wyniki stanowią wartość brutto, czyli całkowity wpływ generowany przez nową infrastrukturę, który porównać można do istnienia teoretycznego, niezależnego portu” – zaznaczyli autorzy raportu. W ich opinii, sukces komercyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego nie będzie możliwy bez przeniesienia ruchu z Lotniska Chopina.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej