RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Przekaz doświadczeń odbywa się najskuteczniej dzięki bezpośrednim kontaktom uczniów i mistrzów”

Tradycja obrony polskiej wolności trwała i rozwijała się w tych murach przez dziesięciolecia - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji roku akademickiego na PW. To, że cieszymy się dziś pokojem i korzystnymi warunkami rozwoju, zawdzięczamy naszym wielkim poprzednikom - dodał.

– Nie ma tu tłumu studentów, część z nich słucha nas i ogląda za pomocą łączy internetowych. Także wam, drodzy państwo, pragnę przekazać pozdrowienia oraz życzenia wielu sukcesów w nowym roku akademickim – powiedział prezydent Andrzej Duda na Politechnice Warszawskiej.

– Owa niecodzienna sceneria tegorocznej inauguracji, wiąże się oczywiście z epidemią koronawirusa. Ta niełatwa sytuacja skłoniła nas do namysłu nad wszystkim co do tej pory uważaliśmy za oczywiste, niezmienne, dane raz na zawsze – zauważył prezydent.

– Na porządku dziennym stanęło też pytanie o istotę i formułę edukacji akademickiej. Po raz kolejny przekonujemy się, że skuteczny przekaz doświadczeń, wzorców osobowych, kodeksu uczonego, oraz etosu polskiej inteligencji odbywa się najskuteczniej dzięki bezpośrednim kontaktom uczniów i mistrzów – podkreślił.


Prezydent: Uczelnie mają pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu

„Tradycja obrony polskiej wolności rozwijała się tu przez dziesięciolecia”

– Cieszę się, że mogę spotkać się z państwem u progu nowego roku pracy naukowej i dydaktycznej, na początku nowego roku studiów – powiedział prezydent Andrzej Duda na Politechnice Warszawskiej. – Zgodnie z wielowiekową tradycją rozbrzmiewa tu dziś studencka pieśń Gaudeamus – to hymn na cześć młodości i młodzieńczego entuzjazmu. To hymn ku czci uczelni oraz profesorów przekazujących bezcenne dobro, jakim jest wiedza, ale także na cześć bezcennego wspólnego dobra, jakim jest Rzeczpospolita: nasze własne, niepodległe państwo – mówił prezydent.

Jak ocenił, właśnie to dobro, a wraz z nim fundamenty cywilizacji Zachodu, udało się ocalić w roku 1920. – W stulecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej upamiętniamy tych, którzy włączyli się do walki z bolszewickim imperium zła. Gdy wróg zbliżał się do Warszawy, większość studentów uczelni wstąpiła na ochotnika w szeregi Wojska Polskiego. Wykładowcy oddali swój los, czas i talenty do dyspozycji Rady Obrony Państwa – wyliczał prezydent.

– Ta zobowiązująca tradycja obrony polskiej wolności trwała i rozwijała się tutaj, w tych murach, przez dziesięciolecia – zaznaczył.

Przypominał, że miała też swój wyraz w tajnym nauczaniu podczas okupacji Polski i Warszawy przez nazistowskie Niemcy, dochodziła do głosu także w okresie PRL. – Historia tej prestiżowej szkoły wyższej i patriotyczna postawa związanych z nią pokoleń wybitnych uczonych porywała młodych, niegodzących się na ówczesne zniewolenie, represje i brak perspektyw – zaznaczył Andrzej Duda.


Prezydent złożył wyrazy szacunku i wdzięczności studentom i uczestnikom historycznych wydarzeń m.in. demonstracji z marca 1968 roku i z roku 1980 – „wybuchu pokojowej rewolucji Solidarności”, a także założenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – Wszystkim (...), którzy brali udział w tamtych pamiętnych wydarzeniach, a także ich kontynuacji w roku 1988 i 1989, składam dzisiaj wyrazy wdzięczności i szacunku. To również Państwa odwaga i determinacja przyczyniły się do prawdziwego przełomu w historii Polski, Europy i świata – dodał.

– To, że cieszymy się dziś wolnością i pokojem, z perspektywy wieków bezprecedensowo korzystnymi warunkami rozwoju zawdzięczany przede wszystkim naszym wielkim poprzednikom. Ich idealizmowi i uporowi, ich przekonaniu, że Polska to jest wielka rzecz – mówił prezydent. – My też chcemy okazać im lojalność, chcemy kontynuować to co, co oni rozpoczęli, budowę Polski na miarę ich i naszych marzeń: bezpiecznej, zamożnej, i nowoczesnej – powiedział.

„Szacunek dla różnych poglądów - niezbędny, uczelnie powinny tu dawać przykład”

– Trwające obecnie spory polityczne, w demokracji – zupełnie normalne – nie mogą ogarniać i kwestionować wszystkiego. Istnieje sfera podstawowych nienaruszalnych wartości i zasad, trwałe filary ładu i pokoju społecznego. Sfera pojęć, odruchów moralnych i wspólnego kodu kulturowego, który decyduje o naszym poczuciu wspólnoty, decyduje o poczuciu swoistości i trwałości naszego narodu i państwa – mówił prezydent podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej.

Jego zdaniem uczelnie mogą – i powinny – „dawać przykład zrozumienia tego zagadnienia, inspirujący przykład poszanowania wolności przekonań, jednocześnie przykład troski o jakość i kulturę akademickiej dyskusji”.

– Rzeczowa debata jest jednym z głównych sposobów dociekania prawdy, należy do samej istoty metody naukowej. Szacunek dla różnych poglądów i punktów widzenia jest niezbędny, i dopiero ich suma, konfrontacja, daje możliwie pełny obraz rzeczywistości – powiedział prezydent.

Zwracając wagę na nietypowy ze względu a sytuację epidemiczną tryb inauguracji – mniejszą liczbę zaproszonych gości, zwłaszcza studentów – prezydent odniósł się też do epidemii koronawirusa. – Ta niełatwa sytuacja skłoniła nas do namysłu nad wszystkim, co uważaliśmy za oczywiste niezmienne, dane raz na zawsze – powiedział.

Ocenił, że na porządku dziennym stanęło teraz pytanie o istotę i formułę edukacji akademickiej. – Po raz kolejny przekonujemy się, że skuteczny przekaz doświadczeń, wzorców osobowych, kodeksu uczonego oraz etosu polskiej inteligencji odbywa się najskuteczniej jednak dzięki bezpośrednim kontaktom uczniów i mistrzów. Dzięki ich bliskiej i twórczej współpracy – powiedział.

Życzył, by wszystkie uczelnie szybko wróciły do zwykłego trybu funkcjonowania. – Podchodzimy do obecnej sytuacji chłodno i racjonalnie. Pamiętamy, że wyróżnikiem Polaków i ludzi nauki jest odwaga w stawianiu czoła trudnym wyzwaniom – ocenił.

Dziękował – m.in. pracownikom PW – za starania, by wykorzystać wszelkie dostępne rozwiązania techniczne i organizacyjne, służące zachowaniu ciągłości nauczania.

źródło:

Zobacz więcej