RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Nauka języka białoruskiego jest prowadzona w dwóch województwach

Corocznie około 150 absolwentów liceum przystępuje do egzaminu maturalnego z języka białoruskiego (fot. PAP/EPA/STRINGER)

Nauczanie języka białoruskiego prowadzone jest w woj. podlaskim w 2 przedszkolach, 25 szkołach podstawowych i w 2 liceach ogólnokształcących oraz w zespołach międzyprzedszkolnym i międzyszkolnym w Warszawie – poinformował wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Polskie uczelnie gotowe przyjąć więcej studentów i naukowców z Białorusi

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało, że rozszerzone zostaną programy naukowe dedykowane dla Białorusinów. Z różnego rodzaju...

zobacz więcej

Wiceszef MEN przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych informację o stanie edukacji mniejszości białoruskiej w Polsce.

Kopeć przypomniał, że przepisy ustawy o systemie oświaty umożliwiają organizowanie w szkołach publicznych – na wniosek rodziców – zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości językowej i kulturowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, przez organizowanie nauki języka mniejszości, nauki własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Przypomniał także, że mniejszość białoruska w Polsce tworzy zwarte skupiska lokalne w woj. podlaskim. Nauczanie języka mniejszości narodowej białoruskiej organizowane jest tam w formie dodatkowej nauki tego języka w 2 przedszkolach, 25 szkołach podstawowych i w 2 liceach ogólnokształcących. W minionym roku szkolnym języka białoruskiego uczyło się w nich 2730 uczniów, w tym 145 w przedszkolach. Wiceminister zaznaczył, że dane dotyczące obecnego roku szkolnego zbierane są do 30 września.

Zauważył, że przepisy pozwalają w różny sposób organizować nauczanie mniejszości. Kopeć poinformował, że od roku szkolnego 2017/2018 nauczanie języka białoruskiego prowadzone jest także w Warszawie, gdzie przy Szkole Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (ul. Sierakowskiego 9) został powołany Międzyprzedszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Białoruskiej oraz Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Białoruskiej. W minionym roku szkolnym w nauce języka białoruskiego w Warszawie uczestniczyło 8 przedszkolaków i 9 uczniów szkoły podstawowej.

Sanepid: Młodzież zakaża się na „osiemnastkach”

Nowe ogniska koronawirusa zanotowały służby sanitarne w województwie warmińsko-mazurskim. Ustalono, co było przyczyną zachorowań na Covid-19. Za...

zobacz więcej

Wymiar godzin nauki języka białoruskiego w szkołach wynosi 3 godziny tygodniowo. Prowadzona jest też nauka historii i kultury. Dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej – w wymiarze 25 godzin rocznie, II i III liceum ogólnokształcącego – w wymiarze 20 godzin rocznie, II i III technikum – w wymiarze 20 godzin rocznie, I i II branżowej szkoły I stopnia – w wymiarze 15 godzin rocznie, I branżowej szkoły II stopnia – w wymiarze 10 godzin rocznie.

Szkoły publiczne mogą prowadzić dla uczniów należących do mniejszości narodowych naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, w wymiarze do 30 godzin na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII) i do 15 godzin w liceum ogólnokształcącym, technikum i w branżowej szkole I stopnia, jeżeli organ prowadzący szkołę przyzna godziny na realizację tej nauki.

W informacji pisemnej przygotowanej przez resort edukacji i przekazanej posłom można przeczytać, że rodzice uczniów pobierających naukę języka mniejszości narodowej białoruskiej nie zgłaszali problemów dotyczących dostępu do nauczania własnego języka, własnej historii i kultury oraz geografii. Także dyrektorzy szkół i organy prowadzące nie przekazywali informacji wskazujących na trudności związane z organizacją nauczania dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowej białoruskiej.

Nauczanie języka białoruskiego, własnej historii i kultury oraz geografii Białorusi odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku przez dyrektora szkoły. Nauczyciele realizują to nauczanie, wykorzystując podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe lub też korzystają z własnych, autorskich zasobów pomocy dydaktycznych. MEN finansuje podręczniki i książki pomocnicze przeznaczone dla białoruskiej mniejszości narodowej.

Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, w tym języka białoruskiego, przystępuje do egzaminu maturalnego z tego języka jako przedmiotu obowiązkowego.

Kryzys na Białorusi nie ominął Cerkwi

Po wyborach prezydenckich na Białorusi zmienił się kierujący białoruską Cerkwią, pochodzącego z Rosji metropolitę Pawła zastąpił Białorusin –...

zobacz więcej

Oznacza to, że każdy absolwent tej szkoły lub oddziału na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu, tak jak w przypadku pozostałych przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny i matematyka), aby zdać egzamin maturalny, powinien otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z każdej części egzaminu – ustnej i pisemnej.

Absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, oraz absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w którym język mniejszości narodowej jest drugim językiem nauczania, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej.

Corocznie około 150 absolwentów liceum przystępuje do egzaminu maturalnego z języka białoruskiego.

W woj. podlaskim organizowany jest konkurs przedmiotowy z języka białoruskiego dla uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzana jest też olimpiada języka białoruskiego.

Z danych pochodzących w Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. wynika, że narodowość białoruska jest drugą pod względem liczebności mniejszością narodową w Polsce. Przynależność do niej zadeklarowało blisko 44 tys. osób. Najwięcej przedstawicieli mniejszości białoruskiej – ponad 38 tys. – mieszka w woj. podlaskim (największe skupiska ludności narodowości białoruskiej są w południowo-wschodnich powiatach województwa: hajnowskim i bielskim, w okolicach Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białowieży i Białegostoku). W następnej kolejności w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

źródło:

Zobacz więcej