RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Ułatwienia wypłaty odszkodowań w zw. z reprywatyzacją. Jest podpis prezydenta

Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawę mają być uznane za ostateczne i prawomocne (fot. Shutterstock/Oleksandr Dudnyk)

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację Ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ma ona ułatwiać wypłatę odszkodowań właśnie w zw. z reprywatyzacją. 17 września Sejm przyjął część senackich poprawek do tej ustawy.

Przełomowa ustawa ws. reprywatyzacji. „Ratusz nie ma nic do gadania”

Sejm przyjął ustawę zakazującą reprywatyzacji budynków wraz z lokatorami. – Co więcej, dajemy możliwość wypłaty odszkodowań ofiarom ujawnianych...

zobacz więcej

„Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami” – przekazała Kancelaria.

Wcześniej, podczas posiedzenia 17 września, Sejm przyjął część senackich poprawek do tej ustawy. Oprócz zmian redakcyjno-doprecyzowujących Sejm poparł poprawkę, która stanowi, że na postanowienie w przedmiocie umorzonego z mocy prawa postępowania nie powinno przysługiwać zażalenie. Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł.

W czerwcu klub PiS złożył propozycję zmian w ustawach o komisji weryfikacyjnej oraz gospodarce nieruchomościami. Jej głównym założeniem było usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie ze zmianą sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie m.st. Warszawa.

Warszawiacy z kamienic czekają na odszkodowania, ratusz wskazuje na luki prawne

Warszawa odmawia wypłat odszkodowań mieszkańcom poszkodowanym wskutek reprywatyzacji – uważa przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian...

zobacz więcej

Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez m.st. Warszawę na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

Ustawa rozszerzyła też katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, poszerzając go m.in. o przypadek zajmowania lokalu przez lokatora, a także np. przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich.

Ponadto osoba składająca wniosek reprywatyzacyjny oraz jej ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Do tej pory jedyną ustawą regulującą kwestię reprywatyzacji była tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna z 17 września 2016 r. Zgodnie z jej zapisami można odmówić zwrotu m.in. wtedy, gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne, wartość nowo wybudowanego na gruncie budynku znacznie przekracza wartość nieruchomości lub gdy budynek był zniszczony po wojnie więcej niż w 66 proc. O wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie przez wiele lat apelowały środowiska lokatorskie.

źródło:

Zobacz więcej