RAPORT

CELEBRYCI, POLITYCY I WŁADZE TVN WZIĘŁY SZCZEPIONKI MEDYKÓW

Konfederaci stracą blisko 7 mln zł. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe

Informacje o możliwym odrzuceniu sprawozdania Konfederacji pojawiły się kilka dni temu (fot. PAP/Marcin Obara)

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwały odrzucające sprawozdania finansowe Zielonych oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość za rok 2019. Portal tvp.info potwierdził tę informację u przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka. Dla partii otrzymującej subwencję może to oznaczać czasową utratę prawa do budżetowych środków.

Konfederacja może stracić miliony. Wątpliwości w sprawozdaniu finansowym partii

Blisko 7 mln zł rocznie może stracić z subwencji dla partii politycznych Konfederacja. Powód? Przyjęte przez partię korzyści majątkowe o...

zobacz więcej

W przypadku Konfederacji, odrzucenie sprawozdania jest konsekwencją „naruszenia zasad finansowania kampanii wyborczej” przez komitet wyborczy tego ugrupowania – poinformował Krzysztof Lorentz, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym.

Chodzi o opisane w uchwale PKW z 7 lipca uchybienia w sprawozdaniu finansowym Konfederacji z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. W dokumencie Komisja wytknęła komitetowi wyborczemu między innymi przyjęcie korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym wartych 20 tysięcy złotych więcej niż wstępnie zadeklarowano.

„Korzyści te polegały na roznoszeniu ulotek, rozmieszczaniu plakatów, udostępnianiu powierzchni do ekspozycji materiałów wyborczych oraz na pomocy w pracach biurowych i były świadczone wyłącznie przez osoby fizyczne” – głosi lipcowa uchwała PKW.

W sumie Komisja wskazała na naruszenia 4 przepisów Kodeksu wyborczego. Ostatecznie jednak podejmując decyzję odnośnie sprawozdania finansowego Konfederacji za ubiegłoroczne wybory, PKW je przyjęła. Odrzucone dziś sprawozdanie dotyczy całego roku 2019.

W przypadku Zielonych przesłanką odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego partii było „przyjęcie środków od osób niespełniających wymogów art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych”.

Przepis ten co do zasady nakazuje, że środki finansowe na rzecz partii politycznej mogą przekazywać jedynie obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak poinformował Krzysztof Lorentz, treść obu uchwał wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami zostanie we wtorek zamieszczona na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Partia, której sprawozdanie zostało odrzucone, może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały PKW, zaskarżyć uchwałę do Sądu Najwyższego. W przypadku oddalenia skargi, partia polityczna uprawniona do otrzymywania subwencji, straci przez rok prawo do budżetowej dotacji.

źródło:
Zobacz więcej