RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Jak Polacy oceniają sytuację w swoich zakładach pracy? Najnowszy sondaż

Oceny sytuacji w zakładach pracy nieznacznie się poprawiły (fot.PAP/Tytus Żmijewski)

We wrześniu niemal dwie trzecie (65,4 proc.) pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło sytuację w swoich zakładach pracy. Większość określiła ją jako dobrą, a co 10. ankietowany – jako bardzo dobrą – wynika z najnowszego badania CBOS.

Zatrudnianie cudzoziemca w Polsce. Co trzeba wiedzieć?

Legalna praca cudzoziemca (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) w Polsce wymaga od niego legalnego pobytu, a...

zobacz więcej

„We wrześniu oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy w porównaniu z drugą połową sierpnia nieznacznie się poprawiły, minimalnie spadło jednak poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracujących zarobkowo. Niemal nie zmieniły się natomiast oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy, choć nieznacznie przybyło badanych oceniających, że w okolicy ich miejsca zamieszkania można znaleźć zatrudnienie” – wskazuje CBOS w opublikowanym badaniu.

We wrześniu niemal dwie trzecie (65,4 proc.) pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło sytuację w swoich zakładach pracy, przy czym większość (54,7 proc.) określiła ją jako dobrą, a tylko 10,7 proc. – jako bardzo dobrą. Niemal co czwarty badany (24,2 proc.) sytuację w swoim miejscu pracy określił jako „ani dobrą, ani złą”. Źle oceniło ją 8,6 proc. badanych, w tym tylko 1,5 proc. określiło ją jako bardzo złą.

W porównaniu z drugą połową sierpnia oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy nieznacznie się poprawiły – o punkt procentowy przybyło ocen pozytywnych, a ubyło negatywnych.

Tak jak w drugiej połowie sierpnia na tle pozostałych pracujących zarobkowo gorszymi nastrojami wyróżniają się osoby pracujące w indywidualnych gospodarstwach rolnych (53 proc. z nich sytuację w miejscu pracy ocenia pozytywnie, 29 proc. uważa, że jest ona przeciętna, a 15 proc. – że zła), w tym także ich właściciele (52 proc. ocenia ją pozytywnie, 17 proc negatywnie, a 29 proc. określa ją jako „ani dobrą, ani złą”).

Rząd rozmawia o oskładkowaniu wszystkich umów w Polsce

Oskładkowanie wszystkich typów umów, także tych o dzieło i na zlecenie, pojawiło się podczas prac w podzespole Rady Dialogu Społecznego z...

zobacz więcej

Najlepsze nastroje panują wśród pracujących w sektorze prywatnym poza rolnictwem (70 proc. z nich sytuację w zakładzie pracy ocenia pozytywnie, a tylko 8 proc. negatywnie). Podobnie jak w drugiej połowie sierpnia, gorsze oceny zanotowano wśród osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (43 proc. pozytywnych i 15 proc. negatywnych). Wśród pracujących na własny rachunek poza rolnictwem w porównaniu z poprzednim badaniem nastroje się pogorszyły.

Niezmiennie większość (58 proc.) pracujących zarobkowo uważa, że w najbliższym roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. Wśród pozostałych badanych znacznie więcej oczekuje poprawy, niż spodziewa się pogorszenia (odpowiednio 20 proc. i 12 proc.).

„Warto jednak dodać, iż badani zakładający, że w ciągu najbliższego roku nastąpią jakieś zmiany w sytuacji ich zakładów pracy, na ogół nie spodziewają się, że będą one zdecydowane. Co dziesiąty pracujący nie potrafi ocenić, jak w ciągu najbliższego roku będzie wyglądać sytuacja w jego zakładzie pracy” – wskazano w komunikacie CBOS.

Resort rozwoju rozpoczął nabór wniosków do programu ratowania firm

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy potrzebują pomocy restrukturyzacyjnej, mogą już składać wnioski o wsparcie w...

zobacz więcej

W stosunku do drugiej połowy sierpnia prognozy na najbliższy rok minimalnie się poprawiły – o 2 punkty procentowe przybyło pracujących przewidujących, że nastąpi poprawa sytuacji w ich zakładach pracy, i o tyle samo ubyło spodziewających się pogorszenia.

Od czerwca największym pesymizmem cechują się pracujący w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, w tym także w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Obecnie 14 proc. z nich przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pogorszy się, a na poprawę liczy 16 proc. Jak zauważa CBOS, w porównaniu z lipcem i sierpniem nastroje w tej grupie nieco się poprawiły.

Blisko trzy czwarte (73 proc.) pracujących zarobkowo deklaruje większe lub mniejsze poczucie pewności zatrudnienia, przy czym 33 proc. możliwość utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.) uznaje za mało prawdopodobną. Tylko co 20. ankietowany (5 proc.) pracujący zarobkowo zadeklarował, że bardzo poważnie liczy się z utratą obecnej pracy, a blisko jedna piąta ankietowanych (19 proc.) dopuszcza taką możliwość.

Premier: Rozważamy podniesienie progu dla estońskiego CIT

– Rozważamy podniesienie progu przychodowego, do którego będzie można stosować estoński CIT, powyżej 50 mln zł – ogłosił Mateusz Morawiecki....

zobacz więcej

W porównaniu z drugą połową sierpnia poczucie bezpieczeństwa utrzymania zatrudnienia wśród pracujących zarobkowo minimalnie spadło. Z możliwością utraty pracy liczy się teraz, w różnym stopniu, o 2 punkty procentowe więcej ankietowanych niż poprzednio i o tyle samo mniejsza jest grupa niemających takich obaw.

Po raz kolejny ubyło pracujących uważających utratę zatrudnienia za mało prawdopodobną (do 33 proc., czyli poziomu ostatnio notowanego w sierpniu 2017 r.).

Rozkład ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy jest niemal identyczny jak w drugiej połowie sierpnia. Nadal większość (56 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) ankietowanych uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią; tylko 15 proc. twierdzi, że bez większych problemów można tam znaleźć odpowiednie zatrudnienie (bez zmian).

Blisko co piąty badany ocenia, że w jego miejscowości lub okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (19 proc., bez zmian), a 3 proc. respondentów twierdzi, że w okolicy ich miejsca zamieszkania nie można znaleźć żadnej pracy.

W komunikacie CBOS zwrócono uwagę, że w pierwszym okresie stanu epidemii zanotowano znaczne pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Po wyraźnych zmianach między marcem a przełomem maja i czerwca w kolejnych badaniach oceny lokalnych rynków pracy nie zmieniają się radykalnie i nadal są wyraźnie gorsze niż w okresie od czerwca 2018 r. do marca br.

źródło:

Zobacz więcej