RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Polacy gotowi ograniczyć korzystanie z aut? Najnowsze badania

Z badania KOZK wynika, że bardziej skłonne do rzadszego korzystania z samochodu po pandemii są kobiety (fot. Shutterstock/Kichigin)

Aż 63 proc. Polaków deklaruje gotowość rzadszego korzystania z samochodów – poinformowało Ministerstwo Klimatu, przedstawiając wyniki badań Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK).

Czy Polacy myślą o zakupie auta elektrycznego? Najnowsze badania

Mikro, małe i średnie firmy podchodzą ostrożnie do zakupu aut ekologicznych, jednocześnie co czwarty Polak rozważa zakup w przyszłości pojazdu z...

zobacz więcej

Jak powiedział na konferencji prasowej minister klimatu Michał Kurtyka, z przeprowadzonych badań wynika, że w czasie trwania pandemii jazdę samochodem ograniczyło 25 proc. Polaków, natomiast aż 63 proc. zadeklarowało gotowość do rzadszego korzystania z samochodu po jej ustaniu. Jednocześnie – jak wskazał – 52 proc. mieszkańców Polski uważa, że limitowanie jazdy samochodem w wysokim stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu.

– Wydaje się, że po doświadczeniach pandemii jesteśmy gotowi rzadziej korzystać z samochodów i widzimy w tym dobry sposób na walkę ze zmianami klimatu – wskazał minister.

Z kolei koordynatorka badania z KOZK dr Justyna Orłowska z KOZK podkreśliła, że pandemia, a w szczególności okres „zamknięcia” wpłynęła na nasze codzienne zachowania i styl życia, a jedną z zauważalnych zmian było właśnie częściowe zaniechanie korzystania z samochodów. – Z wywiadów przeprowadzonych z respondentami wynika, że większość osób ma świadomość, że jednym z głównych źródeł emisji tlenków węgla i azotu, pogłębiających globalne ocieplenie, jest tradycyjny transport samochodowy i lotniczy – powiedziała.

Wskazała, że w grupie osób deklarujących ograniczenie jazdy samochodem w przyszłości, ponad jedną czwartą (27 proc.) stanowią osoby często korzystające z niego przed pandemią. – Zdaniem współpracujących z nami psychologów zmian klimatu, wynika to z mechanizmu polegającego na tym, że osoby, które zaobserwowały zanik jakiegoś zachowania, są częściej gotowe postępować podobnie w przyszłości – tłumaczy dr Orłowska.

Z badania KOZK wynika, że bardziej skłonne do rzadszego korzystania z samochodu po pandemii są kobiety (62 proc. badanych to zadeklarowało), natomiast wśród mężczyzn odsetek ten był mniejszy i wyniósł 38 proc. Najliczniejszą grupę wiekową wśród gotowych do ograniczenia korzystania z samochodu stanowiły osoby w wieku powyżej 55 lat (38 proc). Gotowość do zmian najczęściej deklarowali mieszkańcy wsi (31 proc.) i osoby ze średnim wykształceniem (34 proc.).

Ceny ropy w USA spadają

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw lecą w dół w reakcji na odradzanie się epidemii koronawirusa, co może doprowadzić do zwiększenia...

zobacz więcej

Jednocześnie,badania wykazały, że pandemia spowodowała spadek zaufania do komunikacji publicznej. – Dwa główne powody tej sytuacji, które wymieniali badani, to strach przed zakażeniem oraz obawa przed brakiem miejsca w środku z powodu przekroczenia limitu. Rozmówcy podkreślali jednocześnie, że spadek zaufania do tej formy transportu ma prawdopodobnie charakter tymczasowy – wyjaśnia Orłowska.

Jak komentuje ekspertka, zapewnienie pasażerom wygody oraz bezpieczeństwa może pozytywnie wpłynąć na poprawę zaufania do komunikacji publicznej. – Dotyczy to szczególnie osób starszych i schorowanych, dla których alternatywą wobec autobusu czy tramwaju byłby raczej samochód – mówi ekspertka.

Wyniki badań wskazują też, że czynnikiem, który może znacząco wpłynąć na ograniczenie korzystania z aut, jest rozbudowa i ulepszenie infrastruktury rowerowej, wprowadzanie tzw. stref czystego powietrza oraz ograniczeń ruchu samochodowego w centrach miast.

– Równolegle do tych zmian musi też rosnąć kultura życia we wspólnocie, tak aby wspólne korzystanie z transportu i infrastruktury nie było dla nikogo uciążliwe – podkreśla Orłowska. Dodaje, że niezbędna jest też świadomość wspólnych celów, czyli lepszej jakości życia i ochrony klimatu.

– Wiemy już, że w obliczu zagrożenia mieszkańcy Polski są gotowi do pewnej modyfikacji swojego stylu życia. Opierając się na wynikach badania, KOZK opracuje rekomendacje i konkretne rozwiązania, które pozwolą wspierać ochronę klimatu na poziomie społecznym – powiedział minister Kurtyka. Dodał, że wyniki badań wskazują, że zdecydowana większość Polaków widzi wpływ używania samochodu na środowisko i klimat. – Wyzwaniem jest teraz stworzenie odpowiednich warunków do tej zmiany – zaznaczył.

źródło:

Zobacz więcej