RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski rektorem KUL

Ks. prof. Mirosław Kalinowski obowiązki rektora przejął z początkiem września (fot. arch.PAP/Tomasz Gzell)

Ks. prof. Mirosław Kalinowski jest nowym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zastąpił ks. prof. Antoniego Dębińskiego, który funkcję tę pełnił przez dwie kadencje.

Andrzej Duda: KUL to szczególne miejsce dla kształcenia w duchu patriotyzmu

W czasach komunizmu to na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Polacy znajdowali miejsce, gdzie mogli się kształcić, tutaj znajdowali azyl, gdzie...

zobacz więcej

Ks. prof. Mirosław Kalinowski obowiązki rektora przejął z początkiem września. Podczas spotkania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 9 września mówił o przyszłości uczelni.

Wskazał, że „jednym z wyzwań uniwersytetu jest wzmocnienie misji, która wyraża się w dewizie Deo et Patriae, czyli położenie fundamentu wartości duchowych, na których uczelnia buduje i opiera badania naukowe, kształcenie studentów, funkcjonowanie administracji i działania wspierające integrację wspólnoty uniwersyteckiej”.

– Moja strategia to pokazanie, że katolickość to nowoczesność – powiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski cytowany przez lublin.gosc.pl.

Tuż po wyborze na rektora w czerwcu tego roku zapewnił, że będzie kontynuował strategię uniwersytetu, która została przyjęta w styczniu tego roku. Dodał, że ma gotowy program swojej aktywności w najbliższych latach.

– Będę chciał budować wspólnotę, wzmacniać ją, z hasłem: wszystkim należny jest szacunek i razem możemy zbudować przyszłość – dodał nowy rektor KUL.

Nowego rektora w czerwcu tego roku wybierało 25 senatorów. Ks. prof. Kalinowski zdobył bezwzględną większość, 13 głosów.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski kieruje Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, od czterech lat jako wolontariusz jest prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.

źródło:
Zobacz więcej