RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Stawki za wywóz śmieci. „Będą podniesione opłaty i podatki lokalne”

Pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wzrośnie w tym roku o 2,8 mld zł (fot.Antranias/pixabay)

Wyższe koszty wywozu nieczystości w tym i zapewne przyszłym roku mogą być związane m.in. z podniesieniem opłat i podatków lokalnych – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Mieszkania z nowego pakietu o 30 proc. tańsze niż deweloperskie

Mieszkania budowane w ramach nowego pakietu budowlanego będą o ok. 30 proc. tańsze, niż te stawiane przez deweloperów – powiedziała w czwartek w...

zobacz więcej

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że zakładana w tym roku wartość dochodów gmin i miast na prawach powiatu (wliczając w to związki gmin) na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wzrośnie w tym roku o 2,8 mld zł.

„O ile w 2019 r. gminy planowały związane z tym dochody na poziomie 6,7 mld zł, to w 2020 r. kwota ta wzrośnie do 9,5 mld zł” – wskazali eksperci.

Wzrost kosztów tego typu usług komunalnych wynika, jak tłumaczy PIE, m.in.: z wyższych cen oferowanych przez firmy wybierane w gminnych przetargach (co częściowo wiąże się z podwyżką kosztów pracy); niskiego poziomu konkurencji między przedsiębiorstwami składającymi oferty; wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami; a także nieprawidłową segregacją śmieci przez mieszkańców.

Polska nie będzie się oddłużać. Będzie wyrastać z długu

Polska nie będzie się oddłużać, a raczej wyrastać z długu, utrzymując szybki wzrost gospodarczy. To kierunek, jaki zamierza obrać Ministerstwo...

zobacz więcej

Według ekspertów zaplanowany na ten rok wzrost dochodów z tytułu odprowadzania nieczystości oznacza, „że z roku na rok na poziomie zagregowanym” cena tego typu usługi wzrośnie o 42 proc.

„Gdyby zaplanowane dochody gmin w tym zakresie porównać do liczby mieszkańców, to okazałoby się, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwyższe ceny będzie można zaobserwować w gminach województwa mazowieckiego” – zaznaczyli w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Ocenili, że byłoby to ok. 300-400 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zdaniem PIE wyższe koszty wywozu nieczystości w 2020 r. oraz zapewne w 2021 r. prawdopodobnie związane będą również z wyższymi stawkami opłat i podatków lokalnych. Analitycy przypomnieli, że maksymalne wartości stawek, które gmina pobiera np. w formie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy opłaty targowej, określa rozporządzenie ministra finansów.

18,9 mld euro dotacji dla Polski z funduszu odbudowy do 2022 r.

18,9 mld euro dotacji przypadnie Polsce z funduszu odbudowy w latach 2021-22, a w 2023 r. dodatkowe do 4,1 mld euro – wynika z kalkulacji...

zobacz więcej

„W 2021 r. maksymalne wartości stawek podatkowych mają wzrosnąć o ok. 3,9 proc., co odpowiada wartości wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze tego roku” – wyjaśnili. O ile gminy mogą ustalić faktycznie obowiązujące na ich terenie wysokości podatków i opłat lokalnych na poziomie niższym niż stawki maksymalne, „o tyle rozwiązanie takie wydaje się mało prawdopodobne w sytuacji ich topniejących dochodów”.

W pierwszych dwóch kwartałach tego roku, jak przypomnieli, polskie gminy i miasta na prawach powiatu uzyskały mniejsze dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz udziału w podatku od osób prawnych.

– W porównaniu do pierwszego półrocza zeszłego roku wykonane dochody z tytułu udziału w podatku PIT były o 1,5 mld zł mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, zaś dochody z tytułu udziału w podatku CIT mniejsze o 34,4 mln zł – wskazali. W ocenie PIE, oznacza to, że „wzrost stawek podatków i opłat lokalnych może być nieunikniony”.

źródło:

Zobacz więcej