RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prezydium episkopatu zabrało głos w sprawie konwencji stambulskiej

KEP przypomina stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do odrzucenia konwencji (fot. PAP/Wojciech Pacewicz)

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie w sprawie toczącej się debaty na temat przyjętej 11 maja 2011 r. „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” zwanej konwencją stambulską – poinformowało biuro prasowe episkopatu.

Idol opozycji nie zostawił suchej nitki na konwencji stambulskiej. „To zamach”

Sprzeczności, nieprecyzyjny język i próba wykorzenienia tradycji – takimi określeniami opisywał w 2014 roku konwencję stambulską prof. Andrzej...

zobacz więcej

W oświadczeniu prezydium KEP przypomina stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do odrzucenia konwencji. Popiera równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

Prezydium episkopatu zwraca uwagę, że w konwencji stambulskiej jest mowa o tym, iż „jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja” (art. 12 ust. 5). W związku z tym konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn”.

Biskupi przypominają jednak, że małżeństwo to „trwały związek kobiety i mężczyzny” i podkreślają ich „dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo”, które "nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy".

Biskupi zachęcają, aby wspierać wszelkie zmiany w prawie karnym mające służyć większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominają, że „głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego”.

źródło:
Zobacz więcej