RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Jacek Oko prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jacek Oko jest związany z Politechniką Wrocławską (fot. PAP/Sebastian Borowski)

Sejm powołał Jacka Okę na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na pięcioletnią kadencję. Kadencja jego poprzednika Marcina Cichego została skrócona przepisami Tarczy 3.0. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Razem z 5G przyszła panika i dezinformacja. Chaos „wspiera rosyjską propagandę”

Już za kilka dni w Polsce pojawi się pierwsza w Polsce sieć 5G. Zasięgiem zostaną objęci mieszkańcy siedmiu polskich miast, poprzez 100 nadajników....

zobacz więcej

Za powołaniem Jacka Oki na szefa UKE opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 139, a 60 wstrzymało się od głosu. Wcześniej otrzymał on rekomendację sejmowej komisji cyfryzacji. Podczas wystąpienia przed sejmową komisją cyfryzacji deklarował, że chciałby jeszcze w tym roku uruchomić aukcję na pasmo 5G także anulowaną przepisami tarczy 3.0.

– Jestem w pełni przeświadczony o wysokim poziomie kompetencji i doświadczeniach naukowych dr. Jacka Oki, a także praktycznych umiejętnościach w zakresie zarządzania, co w kontekście sprawowania funkcji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest niezwykle cenne – mówił w Sejmie minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedkładając tę kandydaturę.

Dr inż. Jacek Oko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 pracował w Telefonii Lokalnej, przemianowanej później na Telefonię Dialog. W 2004 r. obronił pracę doktorską, jednocześnie współpracując z ATM Gupa S.A. (w tym jako członek zarządu TK3).

W 2005 r. został członkiem zarządu spółki Tele Video Media przekształconej następnie w spółkę Avista Media błądzącą własnością Telefonii Dialog i ATM Grupy. W spółce tej wdrażał uruchomienie telewizji interaktywnej.

W 2009 r. ponownie rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako wykładowca, a później jako dyrektor Działu Informatyzacji Uczelni. W latach 2012-18 był zastępcą kanclerza informatyzacji oraz dyrektorem Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, nadal pełni tę funkcję.

Huawei apeluje do rządu Niemiec o dopuszczenie go do udziału w budowaniu sieci 5G

W opublikowanej w piątek rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel” przedstawiciel Huawei na Niemcy David Wang zaapelował do rządu RFN, by dopuścił tego...

zobacz więcej

Jacek Oko pytany podczas przesłuchania przed komisją cyfryzacji m.in. o kwestie wdrażania w Polsce sieci 5G, podkreślił, że chciałby m.in. wspierać także krajowe rozwiązania w tym aspekcie. Odnosząc się do operatorów i dostarczycieli technologii zaznaczył, że w tej sprawie „powinniśmy zachować neutralność technologiczną”.

Kadencja poprzedniego prezesa UKE Marcina Cichego powinna była zakończyć się 2021 r. Jednak tarcza 3.0 – obok anulowania aukcji 5G – zawierała także przepisy odnoszące się do powoływania prezesa Urzędu: wprowadziła wybór prezesa UKE w konkursie, zniosła zatwierdzenie kandydata na prezesa Urzędu przez Senat oraz skróciła kadencję poprzedniego prezesa Urzędu, która powinna była objąć lata 2016-21.

Wprowadzenie tych przepisów spowodowało wszczęcie przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa UE wobec Polski. Według KE „niezależność krajowych organów regulacyjnych jest kluczową zasadą ram prawnych UE w zakresie łączności elektronicznej”, a „szefowie i członkowie takich organów mogą zostać zwolnieni tylko wtedy, gdy nie spełniają już warunków wymaganych do wykonywania swoich obowiązków”.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej oraz gospodarki zasobami częstotliwości. Jest także organem nadzoru rynku w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym urządzeń radiowych wprowadzonych do obrotu handlowego w RP.

źródło:

Zobacz więcej