RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Teren Westerplatte nigdy nie został kompleksowo oczyszczony z materiałów wybuchowych

Bomba FAB - 500 (promieńrozrzutu odłamków 1350 m, waga materiału wybuchowego 250 kg) zalegała jedynie 30 cm od współczesnego poziomu gruntu (fot. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karol Nawrocki poinformował w komunikacie przysłanym na platformę Twoje Info o pracach saperskich prowadzonych na zlecenie tej placówki  na terenie pola bitwy na Westerplatte. 14 września Kompania Saperów 1 Batalionu Inżynieryjnego z 2 Pułku Saperów z Kazunia Nowego znalazła prawdopodobnie sowiecką bombę FAB-500 z okresu II wojny światowej. 

MON na krajowych zakupach. Nowe umowy z PGZ podpisane

Modernizując technicznie armię, MON stara się jak najwięcej zamówień lokować w krajowym przemyśle zbrojeniowym, by w razie kryzysu móc polegać na...

zobacz więcej

Bomba FAB-500 (promień rozrzutu odłamków 1350 m, waga materiału wybuchowego 250 kg) zalegała jedynie 30 cm od współczesnego poziomu gruntu, w odległości około 35 m od głównej drogi prowadzącej pod pomnik Obrońców Wybrzeża i jedynie 25 m od ścieżki zwiedzania prowadzącej od pomnika do bramy historycznego budynku Elektrowni.

  Ze względu na duże niebezpieczeństwo teren dojścia do pomnika został czasowo zamknięty przez wezwaną na miejsce policję (na wysokości granicy działki nr 68 obr. 062) do chwili  podjęcia i wywiezienia bomby, co nastąpiło przed godz. 15:00. 

  Prace związane z oczyszczaniem terenu działki nr 68 obr. 062 Gdańsk Westerplatte z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego rozpoczęły się 10 sierpnia 2020 r. Działania te prowadzone są na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację części inwestycji polegającej na „Budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, wydanej przez Wojewodę Pomorskiego dn. 7 sierpnia 2020 r. – napisano w komunikacie.

W Dęblinie powstanie zakład produkujący części do pocisków systemu Patriot

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 i koncern Lockheed Martin rozpoczynają budowę nowego zakładu produkcyjnego – poinformowała w poniedziałek...

zobacz więcej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zdecydowało się na wykonywanie ww. prac, gdyż teren Westerplatte nigdy nie został kompleksowo oczyszczony z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Poprzednie prace saperskie prowadzone przez żołnierzy WP w 2009 r. objęły jedynie część działki nr 68 obr. 062 położoną wzdłuż drogi prowadzącej pod Pomnik Obrońców Wybrzeża oraz bezpośrednią okolicę Pomnika.  Aktualne prace obejmą swoim zasięgiem teren działki o powierzchni 3,6 ha.  

  Do chwili obecnej saperzy wywieźli z terenu działki nr 68 obr. 062 Gdańsk Westerplatte  i zniszczyli: 60 pocisków artyleryjskich kaliber 88 mm, 2 pociski kaliber 152 mm, 2 pociski 122 mm, 7 szt. pocisków 37 mm, 14 szt. 20 mm, 15 granatów ręcznych, 1 bombę zapalającą, 2 granaty moździerzowe,53 zapalniki do pocisków artyleryjskich, 1900 szt. amunicji strzeleckiej, 269 sztuk innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Duża część tych przedmiotów zalegała jedynie kilka centymetrów pod powierzchnią terenu, stanowiąc duże zagrożenie dla osób licznie odwiedzających Westerplatte.

  Dla Muzeum II Wojny Światowej kwestie bezpieczeństwa zwiedzających oraz pracowników znajdujących się na terenie Westerplatte są sprawą priorytetową. Niedopuszczalnym jest, że przez kilkadziesiąt lat miejsce to stanowiło zagrożenie dla setek tysięcy osób corocznie odwiedzających Westerplatte. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku świadome złożoności problematyki i specyfiki charakteru pola bitwy, traktuje je holistycznie, w poszanowaniu dla wartości tego miejsca – symbolu, jak i zwiedzających – napisano.    

źródło:
Zobacz więcej