RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

KRMC przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

Nowe technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek (fot. Shutterstock/everything possible)

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” – poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji. Jak dodano, dokument zakłada m.in. wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji.

W czasie pandemii Polacy chętniej kupują prosto od rolników

Podczas pandemii klienci chętniej wybierają produkty rolnicze wytworzone bezpośrednio przez rolników, z tzw. krótkimi łańcuchami dostaw –...

zobacz więcej

Resort cyfryzacji zwrócił uwagę, że nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. „Polska także chce tę szansę wykorzystać. »Polityka rozwoju sztucznej inteligencji« ma pomóc w realizacji tego zamierzenia” – podkreślono w komunikacie MC.

Ministerstwo wyjaśniło, że przyjęty przez KRMC dokument uzupełnia m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Określa działania i cele dla Polski w zakresie AI w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Te cele – jak tłumaczy MC – podzielone zostały na sześć obszarów.

Pierwszym z nich jest „AI i społeczeństwo”, który określa działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Kolejnym jest „AI i innowacyjne firmy”, który przewiduje wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. przez tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start-upów z rządem.

Trzecim obszarem jest „AI i nauka”, w którym identyfikuje się wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji.

Zielony ład Orlenu: koncern deklaruje neutralność emisyjną w 2050 roku

– Jako jedyna firma w Europie Środkowej ogłaszamy dojście do neutralności emisyjnej w 2050 r. – zapowiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN...

zobacz więcej

Następnym obszarem jest „AI i edukacja” – zakłada działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych. Przewiduje on programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

Piąty obszar „AI i współpraca międzynarodowa” przewiduje działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.

Ostatni, szósty temat – „AI i sektor publiczny” – zakłada wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

„Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny. Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji” – powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef MC dodał, że „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” zakłada również stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy resorcie cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów.

Allegro rusza na giełdę. To może być największy debiut w historii GPW

Allegro ogłosiło zamiar wejścia na warszawską giełdę. Największa platforma handlowa w Polsce przeprowadzi ofertę publiczną (IPO), z której chce...

zobacz więcej

„Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” – dodano.

Ministerstwo podkreśliło, że przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji.

Pierwszy projekt poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów.

Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych.

Resort poinformował, że dokument zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Ma on zostać przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na przełomie września i października.

źródło:

Zobacz więcej