RAPORT

Pogarda

W Polsce schroniło się już ponad stu Białorusinów

W ramach trybu humanitarnego między 18 sierpnia a 8 września do Polski przyjechało 116 Białorusinów (fot. PAP/Radek Pietruszka)
W ramach trybu humanitarnego między 18 sierpnia a 8 września do Polski przyjechało 116 Białorusinów (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Najnowsze

Popularne

Do Polski w trybie humanitarnym przyjechało dotąd ponad stu Białorusinów – poinformował wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki. Taki przyjazd umożliwiają m.in. wizy humanitarne lub procedura udzielenia ochrony międzynarodowej. Na wjazd do Polski może zezwolić także komendant Straży Granicznej.

Podziękowania i apel Swiatłany Cichanouskiej. Jest nowe nagranie

Swiatłana Cichanouska nagrała wideo, w którym dziękuje za pokojowe protesty i strajki w sprawie Białorusi. Wyraża w nim też wdzięczność milicjantom...

zobacz więcej

Minister Grodecki, który w resorcie zajmuje się m.in. sprawami zagranicznymi i polityką migracyjną, wyjaśnił, że ruch humanitarny na polsko-białoruskiej granicy jest stabilny i nie można na razie mówić o masowości. W ramach tego ruchu między 18 sierpnia a 8 września do Polski przyjechało 116 Białorusinów.

Białorusini, którzy chcą wyjechać z kraju w związku z sytuacją polityczną, do Polski mogą wjechać w trzech różnych trybach: dzięki uzyskaniu wizy humanitarnej, w ramach procedury udzielenia ochrony międzynarodowej lub po zgodzie komendanta Straży Granicznej. Jak zapewnił wiceszef MSWiA, te trzy rozwiązania są obecnie wystarczające.

Spośród wspomnianych 116 osób 44 wjechały dzięki wizie humanitarnej. Aby ją uzyskać, Białorusini powinni skontaktować się z polskim konsulatem, który poinformuje ich, gdzie złożyć wniosek. Konsultacje wizowe trwają ok. trzech dni. Wiza krajowa w celu humanitarnym jest bezpłatna i długoterminowa, ważna do jednego roku.

Dzięki procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej, za którą odpowiada Urząd do Spraw Cudzoziemców, do Polski wjechało 40 Białorusinów. Osoba, która złożyła wniosek o udzielenie takiej ochrony, na czas postępowania w swej sprawie może m.in. skorzystać z ośrodka, gdzie będzie mieć zapewnioną opiekę medyczną i wyżywienie.

Dyplomaci u białoruskiej noblistki. Wizyta po nękaniu pisarki przez zamaskowanych mężczyzn

Swietłana Aleksijewicz, białoruska laureatka nagrody Nobla w otoczeniu dyplomatów, po tym jak w środę zamaskowani mężczyźni próbowali dostać się do...

zobacz więcej

Natomiast komendant Straży Granicznej wydał zgodę indywidualną na wjazd do Polski dla 32 osób. Pozwala na to art. 32 Ustawy o cudzoziemcach. Do takich sytuacji dochodzi, gdy np. dana osoba, choć dotarła do granicy, nie ma tytułu wjazdowego na terytorium RP. Zezwolenie umożliwia pobyt do 15 dni. Białorusini, którzy skorzystali z tego rozwiązania, powinni następnie uregulować tę kwestię.

Po przyjeździe do Polski Białorusini, w związku z pandemią, kierowani są na kwarantannę we wskazanym przez siebie miejscu lub w przeznaczonym do tego ośrodku. Jak wyjaśnił wiceszef MSWiA, takie ośrodki są w województwach: lubelskim, podlaskim i mazowieckim.

Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka, zdobywając 80,1 proc. poparcia według Natomiast Swiatłana Cichanouska – według Centralnej Komisji Wyborczej – zdobyła zaledwie 10,1 proc. głosów. Obywatele sprzeciwiający się reżimowi Łukaszenki spotykają się z represjami.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej