RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Prof. Nowak w „Financial Times” o Bitwie Warszawskiej

„Financial Times” w artykule profesora Andrzeja Nowaka opublikowanym na stronie internetowej pisma ft.com – z inicjatywy Polskiej Fundacji Narodowej – podkreśla znaczenie wojny polsko-bolszewickiej, w szczególności Bitwy Warszawskiej dla losów wielu narodów Europy. Przypomina, że brytyjski dyplomata – Lord d'Abernon umieszcza ją na 18 miejscu listy batalii, które wpłynęły na dzieje ludzkości.

PFN prowadzi projekt „Zwiastun”. Żołnierze NATO „ambasadorami Polski”

Polska Fundacja Narodowa przed trzema laty wprowadziła projekt „Zwiastun”. – W jego ramach Fundacja promuje wizerunek Polski wśród żołnierzy NATO...

zobacz więcej

Profesor Andrzej Nowak podkreśla, że dzięki zwycięstwu osamotnionych wojsk polskich nad bolszewikami w 1920 roku nie tylko przez następne 18 lat mógł trwać ład wynikający z układu wersalskiego, ale także nie doszło do zamierzonej przez bolszewików sowietyzacji Europy.

Autor zwraca uwagę, że zapobiegła temu odbudowująca się po 123 latach rozbiorów Polska, zatrzymując armię Rosji Sowieckiej wysłaną na podbój Europy dla sprawy komunizmu. Podkreśla, że – zgodnie z doktryną wyłożoną przez Marksa i Engelsa w „Manifeście komunistycznym” – Sowietom chodziło o zburzenie całego obowiązującego wówczas porządku i zaprowadzenie nowego – komunistycznego.

Autor przywołuje słowa z rozkazu rozpoczynającego w lipcu 1920 roku wielką ofensywę Armii Czerwonej na zachód: „Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym!”. Celem – jak pisze historyk – było dotarcie do Niemiec, bowiem „połączenie Rosji Sowieckiej z Niemcami miało zagwarantować przewagę rewolucji na kontynencie, triumf komunizmu i wspólną dominację Moskwy i Berlina nad całą Europą”.

„Wielkie uderzenie Michaiła Tuchaczewskiego ruszyło na zachód, przez Warszawę na Berlin. W końcu lipca Lenin wydał także polecenie dla Stalina, idącego ze swoim frontem na południu: miał zsowietyzować Czechosłowację, Węgry, Austrię, Rumunię i pobudzić rewolucję we Włoszech. Mocarstwa zachodnie nie zdawały sobie sprawy z tych planów” – pisze profesor Andrzej Nowak.

Przypomina dalej, że "dla dużej części elit politycznych Zachodu, „prawdziwa” Europa zaczynała się od Niemiec, zaś to, co dalej na wschód, traktowano jako „barbarzyńskie peryferie”, nad którymi najlepiej oddać kontrolę Rosji, albo Niemcom. Zgodnie z tym, panowało przekonanie, że za kraje takie jak Czechosłowacja, Polska, Ukraina czy Estonia „nie warto ryzykować spokoju zachodnioeuropejskich obywateli”.

Artykuł opublikowany został na stronie internetowej FT.com Okres publikacji potrwa do 17 sierpnia. Polska Fundacja Narodowa realizuje z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej serię polskich i zagranicznych przedsięwzięć. Działania obejmują między innymi produkcje filmowe, kampanię medialną na łamach „Financial Times”, audycje radiowe, konkursy w kooperacji z Polskim Radiem i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych czy odrestaurowanie pomnika bohaterów wojny 1918-1920 na Białorusi.

PFN przypomina też, że od 15 sierpnia dostępna będzie wystawa dostępna dla przechodniów na Bulwarze Pattona – nad Wisłą, nieopodal Centrum Nauki Kopernik. Wystawa plenerowa obejmuje osiemnaście opracowanych przez historyków plansz na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r. Projekt wpisuje się w szersze ramy działań PFN pod nazwą „Reputacja”.

źródło:
Zobacz więcej