RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sejm potępił represje i sfałszowanie wyborów na Białorusi

Sejm w uchwale przyjętej przez aklamację potępił stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji oraz zwrócił się do rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców z Białorusi. Sejm zaapelował też do PE, RE i KE o podjęcie zdecydowanych działań.

Bili i znęcali się psychicznie. Relacja Polaka zwolnionego z białoruskiego aresztu

Przepełnione cele w aresztach, brak jedzenia i bicie zatrzymanych. Tak opisują pobyt w aresztach i na posterunkach milicji Białorusini. Podczas...

zobacz więcej

„Pamiętając o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, szczególnie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, dochowując wierności tradycji Solidarności w 40. rocznicę jej powstania, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z całą mocą potępia stosowanie przez władze Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białorusi 9 sierpnia 2020 roku” – czytamy w uchwale.

„W wyniku uruchomionej na bezprecedensową skalę brutalnej przemocy wobec obywateli Białorusi dwie osoby poniosły śmierć, kilkaset zostało rannych, ponad 7 tys. aresztowano lub zatrzymano, a ogromna liczba uczestników pokojowych protestów została pobita przez funkcjonariuszy OMON-u, milicji i jednostek specjalnych” – dodano.

Ponadto Sejm – jak czytamy w uchwale – w obliczu „dramatycznej sytuacji” pragnie „zapewnić wszystkich Białorusinów o solidarności i wsparciu”. „Stanowczo domagamy się od władz w Mińsku natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz zaprzestania represji i używania przemocy wobec społeczeństwa” – głosi uchwała.

„Zdecydowanie potępiamy pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych, demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi” – dodano.

Sejm zwrócił się również do rządu o uruchomienie pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań na Białorusi oraz „stworzenie możliwości szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi”. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Parlamentu Europejskiego oraz do Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wsparcia białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego” – czytamy w uchwale.

źródło:
Zobacz więcej