RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Spadek polskiego PKB w II kw. mniejszy niż w innych gospodarkach UE

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że polska gospodarka mniej ucierpiała na skutek pandemii niż kraje regionu Europy Środkowowschodniej (fot. Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images, zdjęcie ilustracyjne)

Spadek PKB w Polsce w II kw. był mniejszy niż w innych gospodarkach UE; dane pokazują optymistyczny obraz bieżącej aktywności– ocenił Polski Instytut Ekonomiczny dane GUS dot. szybkiego szacunku PKB. Dodano, że w nadchodzących kwartałach nasza gospodarka „będzie odbijać”.

Pandemia Covid-19 może spowolnić światowy rynek budowlany

Nieznaczne spowolnienie na rynku budowlanym w połączeniu z wybuchem pandemii koronawirusa negatywnie wpłynęło na prognozy 2020 roku i podniosły...

zobacz więcej

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek w szybkim szacunku, że polski Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 2,0 proc. rdr w I kw. 2020 r. Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia.

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że polska gospodarka mniej ucierpiała na skutek pandemii niż kraje regionu Europy Środkowowschodniej– skala osłabienia w Czechach, Słowacji i na Węgrzech przekraczała 10 proc. Zdecydowanie gorzej radziły sobie też Niemcy ze spadkiem PKB o 11,7 proc. rdr czy kraje południa, gdzie załamanie sięgnęło 17-22 proc. rdr.

Porównywalne wyniki obserwowano jedynie w Szwecji i Danii. „Należy pamiętać jednak, że w pierwszym z wymienionych krajów wybrano odmienną od całej Europy ścieżkę walki z pandemią i nie zamrożono gospodarki. Przełożyło się to na wzrost zachorowań i ofiar śmiertelnych”– wskazali.

Podaż jabłek na naszym rynku będzie rosła, a ceny powinny spadać

Wraz z wchodzeniem w okres tegorocznych zbiorów podaż jabłek na naszym rynku będzie rosła, a ceny powinny spadać – oceniają analitycy Polskiego...

zobacz więcej

PIE zastrzega, że pełna struktura danych dostępna będzie za dwa tygodnie. „Obecnie szacujemy, że zarówno wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz inwestycje były niższe o ok. 10 proc. względem ubiegłego roku”– wskazali analitycy. Wynik poprawiały natomiast „pozytywna kontrybucja eksport netto oraz konsumpcja publiczna”.

Zdaniem PIE w nadchodzących kwartałach nasza gospodarka „będzie odbijać”, a skala osłabienia dalej będzie jedną z najniższych na tle UE. „Dane wysokiej częstotliwości pozwalają na optymizm, chociaż z rewizjami prognoz za cały 2020 rok należy w naszej ocenie wstrzymać się do publikacji pełnej informacji o PKB w II kwartale”– zastrzegli.

„Wciąż nie znamy kondycji sektorów usługowych. Głównym źródłem niepewności są też m.in. skłonność firm do inwestowania oraz popyt zewnętrzny”– podkreślili. Dodali, że z badań PIE i PFR wynika, że polskie przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają pandemię jako długotrwały problem, co może skutkować powolnym odbiciem inwestycji.

źródło:

Zobacz więcej