Poseł KO składa zawiadomienie do prokuratury. Oskarża wicepremiera Glińskiego

Zdaniem resortu tablice nie stanowią własności żadnej osoby fizycznej (fot. arch.PAP/Roman Jocher)

Poseł Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej złożył powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Adamowicz zarzuca Glińskiemu niedopełnienie obowiązku w sprawowaniu nadzoru nad Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Sprawa ma związek z tablicami z 21 Postulatami Gdańskimi.

„Oczekuję, by do 31 sierpnia tablice wróciły”. Szef „Solidarności” apeluje do ECS

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaapelował do Europejskiego Centrum Solidarności o zwrot tablic z postulatami robotników strajkujących...

zobacz więcej

Według posła KO (brata zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza), niedopełnienie obowiązków przez wicepremiera miałoby polegać na „zaniechaniu podjęcia działań nadzorczych w celu skorygowania błędnej dokumentacji dotyczącej praw własności do Tablic z 21 Postulatami Gdańskimi Sierpnia 80”.

Tablice widnieją na liście inwentarza Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ale zdaniem Adamowicza stanowią one własność prywatną w związku z czym wicepremier powinien „doprowadzić do wykreślenia” ich „z inwentarza NMM”.

Jak wynika z zawiadomienia, Piotr Adamowicz uważa, że właścicielem tablic jest ich autor Maciej Grzywaczewski i spadkobiercy nieżyjącego współautora, Arkadiusza Rybickiego.

Polityk przyznał w zawiadomieniu, że otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśnienie, iż tablice „nie stanowiły ani nie stanowią własności osób fizycznych”, uznał ją jednak za „wymijającą”.

Adamowicz wniósł o przesłuchanie Glińskiego, ale i wiceministra kultury Jarosława Sellina, a także dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Roberta Domżałę.

Tablice z 21 Postulatami Gdańskimi zostały wypożyczone Europejskiemu Centrum Solidarności przez Narodowe Muzeum Morskie. Po wypowiedzeniu umowy depozytowej ECS nie zwróciło ich do NMM.

źródło:
Zobacz więcej