RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

CKE: Maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów

Maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu – poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin dojrzałości. Możesz już sprawdzić wyniki swojej matury

Tegoroczni maturzyści w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne mogą już sprawdzić wyniki swojego egzaminu...

zobacz więcej

Z tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc.

62,2 proc. absolwentów techników zdało, a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch, obowiązkowych w latach ubiegłych, egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Dziś wyniki matur

Abiturienci, którzy w tym roku przystąpili do matury, dowiedzą się w godz. 8-10, jakie uzyskali wyniki. Ze względu na epidemię koronawirusa...

zobacz więcej

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

8,8 proc. tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 6,4 proc., wśród absolwentów techników – 12,9 proc.

źródło:

Zobacz więcej