RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Nowy sposób prowadzenia zajęć na uczelniach od października

Resort nauki w drugiej połowie sierpnia wyda wytyczne (fot. Andreas Gebert/Getty Images)
Resort nauki w drugiej połowie sierpnia wyda wytyczne (fot. Andreas Gebert/Getty Images)

Uczelnie przygotowują różne scenariusze tego, jak zorganizować pracę w nowym roku akademickim. Często decydują się na zajęcia w trybie mieszanym: wykłady – online, a ćwiczenia i warsztaty – stacjonarnie. Część uczelni ostateczną decyzję odkłada jednak na wrzesień.

MEN o 1 września: Zmiana wytycznych ws. organizacji pracy szkół

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia nowych, zróżnicowanych regionalnie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i punktowym zaostrzeniu...

zobacz więcej

W październiku rozpoczyna się nowy rok akademicki. Do 30 września obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakłada ono, że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.

Resort nauki zapowiedział, że w drugiej połowie sierpnia wyda wskazówki dotyczące organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19. Rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada zaznaczyła jednak, że uczelnie są autonomiczne i nie powinny czekać na ostatnią chwilę z przygotowaniami do zajęć.

Uczelnie szykują więc różne scenariusze. Dominuje jednak podejście, że wykłady prowadzone będą przez internet, a ćwiczenia, warsztaty i zajęcia praktyczne będą się odbywały w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu rygorów sanitarnych. Planowane są też zajęcia w tradycyjnej formie dla studentów pierwszego roku, które pozwolą im poznać działanie uczelni.

I tak np. rektor elekt UJ prof. Jacek Popiel pod koniec czerwca mówił, że nie wyobraża sobie, aby od 1 października 35 tys. studentów UJ pojawiłoby się w murach uczelni.

Wytyczne w sprawie zajęć na uczelniach. Ministerstwo podało termin

W II połowie sierpnia resort nauki planuje wydać wytyczne – wskazówki dot. organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19 – ...

zobacz więcej

– To nadal jest kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa – powiedział.

Na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym ma być podobnie: wykłady będą się odbywać w formie online, a zajęcia praktyczne – stacjonarnie, ale w małych grupach – zapowiedziała uczelnia. Zajęć w murach UW spodziewać się mogą studenci pierwszego roku.

– To nie jest internetowa szkoła organizująca różnego rodzaju kursy. To uniwersytet. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą – powiedział cytowany na stronie swojej uczelni rektor prof. Marcin Pałys.

Również rektor Politechniki Opolskiej dr hab. Marcin Lorenc zapowiada mieszany tryb studiów i zajęć dla doktorów.

– Wykłady będą prowadzone online, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w przypadku zajęć typu ćwiczenia czy laboratoria - będą one prowadzone w trybie normalnym, czyli w budynku Politechniki Opolskiej – zaznaczył.

Powrót dzieci do szkół? Wiceminister zdrowia odniósł się do terminu

Myślę, że decyzja w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach będzie podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie...

zobacz więcej

Kształcenie w trybie mieszanym planuje też w nowym roku akademickim Politechnika Śląska w Gliwicach. Jak podała, taki tryb jest „najbardziej prawdopodobny” i „rekomendowany”, choć ostateczny przebieg kształcenia zależy od sytuacji epidemicznej.

Z kolei rektor elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek poinformował, że większość zajęć w zbliżającym się semestrze prowadzona będzie zdalnie. W formie zajęć stacjonarnych natomiast odbywać się będą laboratoria, ćwiczenia terenowe, praktyki i warsztaty. Rektor podkreślił jednak, że np. w przypadku osób z grup wysokiego ryzyka (wśród pracowników i studentów uczelni) UŚ przewiduje możliwość pracy i studiowania wyłącznie w formie zdalnej.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapowiedziała, że zajęcia ze studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych będą prowadzone na odległość. Uczelnia zaoferowała przy tym pracownikom i studentom możliwość wypożyczenia sprzętu, aby mieli dostęp do zajęć.

Z kolei rektor PWSZ w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski w piątek ogłosił, że o ile nie pojawią się obostrzenia resortu nauki, studenci wrócą na uczelnię.

MEN chce, by uczniowie wrócili do szkół. Mają w tym pomóc przepisy o bezpieczeństwie

Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po...

zobacz więcej

„Wypracowanie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności, kompetencji na studiach o profilu praktycznym wymaga realizacji zajęć w warunkach bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi oraz wykorzystania infrastruktury dydaktycznej uczelni” – pisze w komunikacie na stronie uczelni rektor. Zapewnia, że zajęcia będą się odbywać z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych.

Część uczelni nie podjęła ostatecznej decyzji, jak wyglądać będą studia i zajęcia dla doktorantów w nowym roku i decyzję jeszcze odkłada. Utrudnieniem jest choćby zmiana kadencji rektorów, którzy swój urząd obejmą 1 września.

I tak np. na Uniwersytecie Łódzkim decyzja ma zapaść we wrześniu. Anna Rolczak z Centrum Promocji uczelni zapowiada jednak, że UŁ szykuje się do rozpoczęcia zajęć w formie mieszanej.

– Większość wykładów oraz seminariów zapewne prowadzona będzie online. Mamy nadzieję, że zajęcia praktyczne, w małych grupach, przy zachowaniu rygoru sanitarnego uda się przeprowadzić w tradycyjnej formie – poinformowała.

Włoskie dzieci nowy rok szkolny rozpoczną w jednoosobowych ławkach

Z powodu pandemii od nowego roku szkolnego we Włoszech uczniowie będą siedzieć w jednoosobowych ławkach. Ich dostawa do placówek oświatowych ma...

zobacz więcej

Politechnika Białostocka przygotowuje się na wszystkie scenariusze;jeśli nie będzie kolejnego lockdownu, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz hybrydowy.

– Zajęcia laboratoryjne, zamiast odbywać się raz w tygodniu przez cały semestr, byłyby zorganizowane i przeprowadzone intensywnie, wszystkie w ciągu dwóch, trzech tygodni, w grupach odpowiadających bieżącym zaleceniom Ministerstwa Zdrowia – tłumaczyła p.o. rzecznika prasowego PB Aleksandra Toczydłowska. I dodaje, że dla danej grupy studentów byłby to jedyny czas fizycznej obecności na uczelni w ciągu semestru.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach też jeszcze rozważa różne drogi, ale już wykluczył całkowity powrót studentów na uczelnie.

– UE Katowice rozważa teraz dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze. Pierwszy scenariusz zakłada formułę hybrydową (...), drugi, który w związku z rosnącą liczbą zakażeń nabiera mocy, to pełny powrót do zajęć zdalnych, jak w poprzednim semestrze – poinformował pełnomocnik rektora UEK ds. kontaktu z mediami dr Bartłomiej J. Gabryś. Uczelnia chce jednak, by studenci pierwszego roku mieli kilka tradycyjnych spotkań, które wprowadzą ich w życie uczelni.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej