RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Zmarł ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale (fot. Diecezja tarnowska)
W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale (fot. Diecezja tarnowska)

Najnowsze

Popularne

7 sierpnia 2020 roku zmarł ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz – były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego tarnowskiej sekcji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 1996 roku był związany z Instytutem Teologicznym w Tarnowie.

„Powstanie Kardynała”. Film o losach przyszłego Prymasa Tysiąclecia

Trwają prace nad filmem „Powstanie Kardynała” – o losach kapelana Armii Krajowej porucznika księdza Stefana Wyszyńskiego. Późniejszy prymasa Polski...

zobacz więcej

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na cmentarzu w Szczucinie w poniedziałek (10 sierpnia) o godz. 14.00. Następnie ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

 Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, jako syn Henryka i Janiny z domu Liguz. Pochodził z parafii Szczucin. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie.

W latach 1992-1995 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które uwieńczył doktoratem w 1995 roku.

W dniu 1 lutego 1996 roku został mianowany sekretarzem naukowym biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego. Z dniem 10 marca 1997 roku otrzymał nominację na urząd Delegata do spraw Ekumenizmu w Diecezji Tarnowskiej. Ponadto sprawował obowiązki prefekta oraz ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wicedyrektora Biblioteki Seminaryjnej, członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej.

Zmarł ks. Bronisław Piasecki, kapelan i świadek ostatnich lat życia kard. Wyszyńskiego

Nie żyje osobisty sekretarz kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prałat Bronisław Piasecki. – Był jednym z najpoważniejszych świadków ostatnich lat...

zobacz więcej

W 1999 roku został mianowany adiunktem Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a ponadto wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

21 stycznia 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dniem 1 lutego 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto 1 listopada 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w dniu 9 sierpnia 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej