RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Wytyczne w sprawie zajęć na uczelniach. Ministerstwo podało termin

Ministerstwo jest w kontakcie z konferencjami rektorów różnych typów uczelni (fot. Omar Marques/Getty Images)

W II połowie sierpnia resort nauki planuje wydać wytyczne – wskazówki dot. organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19 – powiedziała rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Zawada. Zaznaczyła jednak, że uczelnie są autonomiczne i nie powinny czekać na ostatnią chwilę z przygotowaniami do zajęć.

50 tys. zakażonych koronawirusem w Polsce. Padł kolejny rekord dobowy

W sobotę w życie wchodzą zmiany, regionalizujące obostrzenia koronawirusowe. W piątek liczba przypadków Covid-19 w Polsce przekroczyła 50 tys....

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Do 30 września br. obowiązuje rozporządzenie MNiSW ograniczające pracę uczelni. Zakłada ono, że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe. PAP zapytała rzecznik MNiSW Katarzynę Zawadę, czy resort przygotowuje nowe rozporządzenie, które obowiązywałoby od 1 października, w nowym roku akademickim. – Brane są pod uwagę różne opcje – odpowiedziała.

Dodała, że „w drugiej połowie sierpnia pojawią się wytyczne dla uczelni”. Wyjaśniła, że mają one stanowić wskazówkę, czy też propozycję dla uczelni. Natomiast to rektorzy w granicach obowiązującego prawa podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć.

– Póki jest czas, chcemy, by uczelnie – zgodnie z majowymi wytycznymi i zasadą autonomii uczelni – na spokojnie przygotowały scenariusze organizacji zajęć – powiedziała. I przestrzegła, by uczelnie nie czekały z tym na ostatnią chwilę.

Rzecznik przypomniała o majowych wytycznych dotyczących pracy uczelni w czasie epidemii (przygotowało je w maju środowisko akademickie). – Sugerowano tam, by uczelnie opracowały własne zasady organizacji pracy zarówno w bieżącym semestrze, jak i po 1 października – wskazała. Wyjaśniła, że zasady te powinny uwzględniać zarówno obowiązujące przepisy dot. obostrzeń, jak i przebieg epidemii na obszarze działania uczelni.

Sasin: Nie będzie powrotu do powszechnego lockdownu

Z powodu koronawirusa działania wspierające przedsiębiorców, ochrona miejsc pracy, by nie wróciła „plaga bezrobocia”, będą kontynuowane – zapewnił...

zobacz więcej

– To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie w zakresie faktycznej możliwości realizacji kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie w części musi odbywać się w formie tradycyjnej. Od maja władze uczelni analizują sytuację i wiemy, że w dużej części uczelnie te decyzje podjęły – powiedziała Zawada.

Podkreśliła przy tym, że ministerstwo jest w kontakcie z konferencjami rektorów różnych typów uczelni. – Wiemy, że najczęściej uczelnie chcą, by w zajęciach stacjonarnych brali udział studenci pierwszego roku – podsumowała. Część uczelni nie zadeklarowała jednak jeszcze, w jakiej formie odbywać się będą zajęcia w nowym roku akademickim.

Brak decyzji związany jest ze zmianami na stanowisku rektorów. W tym semestrze w całej Polsce miały bowiem miejsce wybory rektorów. Nowa kadencja władz uczelni zaczyna się dopiero 1 września br. Niektóre szkoły wyższe do tego czasu wstrzymują się z decyzją.

Proszona o komentarz w tej sprawie Katarzyna Zawada powiedziała: – To, że się pojawiają nowi rektorzy, nie powinno w żaden sposób stanowić przeszkody, aby uczelnie prawidłowo funkcjonowały. Wierzymy, że rektorzy zostali wybrani przez środowisko akademickie spośród najlepszych przedstawicieli społeczności akademickiej i są osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi i przygotowanymi do wykonywania tej niezwykle ważnej funkcji.

Zapewniła jednak, że resort nie pozostawi uczelni samych. – Żadne z pytań zadawanych przez uczelnie nie pozostanie bez odpowiedzi – zaznaczyła. Przypomniała, że „w przypadku uzasadnionych, nadzwyczajnych okoliczności, minister może w drodze rozporządzenia czasowo ograniczyć działanie uczelni w całym kraju lub na wskazanym terenie - jak to ma miejsce od marca”. Dodała, że MNiSW jest również w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia.

źródło:

Zobacz więcej