RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Niemcy: ekstremizm problemem także policji

Program ma także chronić uczciwych i sumiennych policjantów (fot. PAP/EPA/CLEMENS BILAN)

Neonaziści przenikają nie tylko do Bundeswehry. Deutsche Welle alarmuje, że problem ma również berlińska policja. Takich przypadków nie jest wiele, ale każdy z nich szkodzi wizerunkowi służby. Zdarza się, że przyszli funkcjonariusze wydrapują podczas wykładów swastyki na biurkach albo przekazują na czacie hitlerowskie pozdrowienie.

Ekstremiści przenikają do Bundeswehry

Neonaziści, islamiści – między innymi takie osoby zgłaszają się do służby w Bundeswerze. Od 2017 roku odrzucono aplikację 63 takich osób.

zobacz więcej

Żeby ograniczyć zjawisko, powstał specjalny plan obejmujący zarówno posunięcia prewencyjne, jak i działania wymierzone bezpośrednio w konkretne osoby i zjawiska. Zapowiedzieli go minister spraw wewnętrznych Berlina Andres Geisel z SPD i komendant stołecznej policji Barbara Slowik.

11-punktowy „Program wewnętrznego zapobiegania i zwalczania możliwych tendencji ekstremistycznych” obejmuje mi.in, powołanie pełnomocnika policji do spraw ekstremizmu, możliwość anonimowego informowania przełożonych o ekstremistycznych postawach i poglądach niektórych kolegów, przesłuchiwanie ich przez funkcjonariuszy kontrwywiadu, szczegółowe rozmowy z kandydatami na policjantów oraz przeprowadzanie okresowych badań naukowych na temat postaw, wartości i światopoglądu policjantów.

W przyszłości, podczas przyjmowania kandydatów do służby, przeprowadzane będzie ich wewnętrzne rozpoznanie z udziałem kontrwywiadu, który może zgłaszać swoje obserwacje i zastrzeżenia wobec ich właściwej postawy. Taka kontrola będzie powtarzana.

W przypadku wykrycia podejrzanych postaw i zachowań zostaną one przyporządkowane, w pięciostopniowym systemie, do określonych kategorii, by je łatwiej przeanalizować i ocenić. W razie uznania kogoś za przypadek „pomarańczowy” lub „czerwony”, na wzór sygnalizacji ulicznej, dana osoba zostanie zwolniona ze służby.

Członkostwo w partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) nie zostało na razie uznane za przeszkodę do podjęcia lub kontynuowania służby w policji – zaznaczył senator Geisel.

Program jest obliczony na wiele lat i, jak podkreślił Geisel – ma służyć także do ochrony uczciwych i sumiennych policjantów przed obiegowymi pomówieniami i niczym nieusprawiedliwionymi zarzutami.

źródło:
Zobacz więcej