RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

TSUE podał datę wydania opinii ws. sędziów SN

Opinia TSUE będzie odpowiedzią na pytanie prejudycjalne skierowane dwa lata temu do europejskiego trybunału przez NSA (fot. Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images)

15 października rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyda opinię w sprawie dotyczącej sędziów, którzy nie dostali od Krajowej Rady Sądownictwa rekomendacji do zasiadania w Sądzie Najwyższym – poinformowały służby prasowe TSUE.

TSUE odrzucił pytania polskich sądów ws. systemu postępowania dyscyplinarnego

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w wyroku, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie systemu postępowania...

zobacz więcej

Opinia TSUE będzie odpowiedzią na pytanie prejudycjalne skierowane dwa lata temu do europejskiego trybunału przez NSA. Polski sąd pytał wówczas, czy brak możliwości odwołania się od decyzji KRS narusza zasady państwa prawa. Chodziło o brak rekomendacji powołanej w 2018 r. Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania kilkorga sędziów do SN w Izbie Karnej oraz w Izbie Cywilnej.

Odwołania od tych uchwał trafiły właśnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zdecydował się przesłać pytania prejudycjalne w tej sprawie do TSUE.

NSA zapytał TSUE, czy dochodzi do naruszenia zasady państwa prawnego oraz prawa do sądu i skutecznej ochrony sądowej, gdy ustawodawca krajowy usuwa z porządku prawnego przepisy o właściwości NSA oraz o prawie wniesienia do tego sądu odwołania od uchwał KRS.

Naczelny Sąd Administracyjny twierdził, że nie ma możliwości rozpatrzenia odwołań od uchwał KRS w sprawie kandydatur do SN, o ile postępowania nie zaskarżą wszyscy uczestnicy. Negował także zgodność wyboru kandydatów przez władzę ustawodawczą (posiadającą mandat demokratyczny) z zasadami państwa prawnego.

Rozprawa w tej sprawie odbyła się w lipcu w Luksemburgu. Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska podkreślała podczas swojego wystąpienia przed TSUE, że kluczowy w tym kontekście art. 19 unijnego traktatu nie zawiera wymogu, by decyzje dotyczące nominowania sędziów podlegały kontroli sądowej.

Przepis ten mówi o tym, że państwa członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii. Zdaniem Dalkowskiej w związku z tym TSUE powinien uznać, że pytania prejudycjalne NSA są bezpodstawne i pozostawić je bez odpowiedzi.

Pełnomocnik jednego z sędziów, którego dotyczy sprawa przed NSA, Michał Gajdus, wskazywał, że każdy sąd krajowy jest sądem unijnym, a art. 19 unijnego traktatu jest wystarczająco precyzyjny, by TSUE mógł się wypowiedzieć w tej sprawie.

źródło:

Zobacz więcej