RAPORT

Wojna na Ukrainie

Sąd Najwyższy orzekł w sprawie ważności wyborów prezydenckich

Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Protesty wyborcze sędziowie skończyli rozpatrywać w niedzielę – wpłynęło ich ponad 5,8 tys. Blisko sto z nich uznano za zasadne.

SN podjął decyzję w sprawie protestu wyborczego Trzaskowskiego

Sad Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego – poinformował w sobotę...

zobacz więcej

„Sąd Najwyższy (...) stwierdza ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta RP dokonanego 12 lipca 2020 r.” – głosi poniedziałkowa uchwała SN. Jak powiedziała w uzasadnieniu uchwały przewodnicząca składu Ewa Stefańska, sąd podejmując uchwałę „wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, także te, które nie były przedmiotem protestu wyborczego”.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekając o ważności wyborów wzięła pod uwagę sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów, stanowisko Prokuratora Generalnego oraz wnioski płynące z rozpatrzenia wszystkich protestów wyborczych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomniał podczas posiedzenia Sądu Najwyższego, że PKW nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogłyby wywrzeć wpływ na wynik głosowania i wybór prezydenta.

Przedstawiciel Prokuratora Generlanego Robert Hernand powiedział, że o w oparciu o sprawozdanie PKW i rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w sprawie protestów wyborczych, podtrzymuje swoje stanowisko i prosi o stwierdzenie ważności wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta.

Atakują prezydenta. „Swoim działaniem 6 sierpnia znów chcą podzielić Polaków”

Iwona Hartwich i Leszek Miller to kolejni politycy opozycji, którzy zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w zaprzysiężeniu prezydenta. Wcześniej...

zobacz więcej

Protesty wyborcze Sąd Najwyższy skończył rozpatrywać w niedzielę. W sumie wpłynęło ich ponad 5,8 tys. W 92 przypadkach zarzuty w nich zawarte zostały uznane za zasadne — w całości lub w części – ale niemające wpływu na wynik wyborów.

Także Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które by miały wpływ na wynik wyborów.

Sąd Najwyższy pozostawił w sobotę bez dalszego biegu protest wyborczy pełnomocnika komitetu wyborczego niedawnego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Jak poinformował rzecznik SN sędzia Aleksander Stępkowski, Sąd Najwyższy wskazał, że protest wyborczy komitetu Trzaskowskiego w części wykraczał poza jego ustawowo określony przedmiot i granice zakreślone w Kodeksie wyborczym. Sąd uznał też, że w części wnoszący protest nie przedstawił ani nie wskazał dowodów na poparcie formułowanych zarzutów, do czego obliguje go Kodeks wyborczy.

teraz odtwarzane
Rzecznik SN wyjaśnia decyzję o nieuwzględnieniu protestu sztabu Trzaskowskiego

O ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy rozstrzyga w uchwale, którą należy podjąć w ciągu 21 dni od podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów, przedstawionego przez PKW.

W tegorocznych wyborach prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski – 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej