RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

CPK. Wkrótce projekt ustawy i inwentaryzacja przyrodnicza

CPK powstanie między Warszawą i Łodzią (fot. mat.pras.)

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; w połowie sierpnia zostanie on przedstawiony Radzie Społecznej – zapowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała podczas wtorkowego posiedzenia Rady Społecznej.

Obajtek: Chcemy stworzyć koncern multienergetyczny

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen powiedział w Polskim Radiu 24, że podczas zbywania stacji Lotosu, poszukiwani będą partnerzy, którzy zaoferują w...

zobacz więcej

We wtorek w Baranowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z udziałem Horały oraz przedstawicieli spółki CPK, w tym jej prezesa Mikołaja Wilda. Radę tworzą przedstawiciele gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki – miejscowości, na terenie których ma być zlokalizowany hub. Rada Społeczna ma między innymi doradzać pełnomocnikowi rządu ds. CPK i spółce celowej CPK „w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych”.

– Trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, które umożliwią przyspieszenie procedur niezbędnych do zaprojektowania i budowy inwestycji lotniskowych i kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz uruchomienia jeszcze w tym roku procedury dobrowolnego nabywania nieruchomości – zapowiedział podczas posiedzenia Rady Społecznej Horała.

Wiceminister przekazał, że w założeniach nowelizacji specustawy znalazły się niektóre postulaty zgłaszane przez mieszkańców podczas wcześniejszych posiedzeń Rady Społecznej. – Tym samym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Baranowa, Teresina i Wiskitek – powiedział Horała.

Jak przekazała PAP spółka, w projekcie zaproponowano między innymi zwiększenie grupy nieruchomości zamiennych poza wykaz wskazany w ustawie. „Rolnicy chcący kontynuować działalność zyskają możliwość pozyskiwania nieruchomości z całej Polski – również spoza regionu objętego wykazami nieruchomości” – przekazała spółka.

Ponadto proponuje się umożliwienie ogłaszania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przetargów przeznaczonych tylko dla osób zbywających nieruchomość na rzecz CPK. Kolejne rozwiązanie, to możliwość przedłużenia okresu wydania nieruchomości w wyniku decyzji lokalizacyjnej ponad ustawowych 120 dni (w przypadku podpisania stosownego porozumienia ze spółką CPK).

Ryanair grozi zamknięciem swych baz na lotniskach w Niemczech

Zarząd irlandzkich linii lotniczych Ryanair ogłosił we wtorek, że zamknie swą główną bazę na lotnisku we Frankfurcie i może zamknąć też inne porty...

zobacz więcej

Dobrowolne wykupy

„Tryb ten będzie stosowany tylko wobec mieszkańców, których obejmie proces wywłaszczenia, czyli nie dojdą ze spółką CPK do porozumienia w ramach programu dobrowolnego nabywania nieruchomości” – tłumaczy spółka. Horała wyraził nadzieję, że zdecydowana większość transakcji odbędzie się w trybie dobrowolnych wykupów, bez konieczności wywłaszczeń. Inna propozycja zakłada zaoferowanie osobom zbywającym zabudowane nieruchomości na rzecz CPK dopłaty ponad wartość rynkową w ramach specjalnego świadczenia w wysokości co najmniej 50 tys. zł.

Wild zapowiedział, że na przełomie III i IV kwartału tego roku spółka CPK planuje rozpoczęcie prac nad master planem; a w I kwartał 2021 r. mają się rozpocząć inwentaryzacje przyrodnicze terenu inwestycji lotniskowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– W tej chwili trwa postępowanie na wybór firmy, która będzie pełniła rolę konsultanta technicznego do spraw master planu, czyli tak zwanego master plannera, w którym biorą udział duże międzynarodowe firmy inżynierskie. Master plan określa najważniejsze parametry lotniska, umożliwiając jego projektowanie – powiedział podczas posiedzenia Wild.

Master plan określa między innymi obszar inwestycji (w tym dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych i naturalnych), informacje dotyczące planów rozwoju ruchu lotniczego, dane dotyczące przepustowości, koncepcję zapewnienia obsługi przez służby żeglugi powietrznej, koncepcję rozwoju przestrzennego (wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska), a także założenia ekonomiczno-finansowe. – Master plan to kluczowy dokument w ramach dokumentacji przedprojektowej – podkreślił Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku.

źródło:

Zobacz więcej