Zmarł biskup Albin Małysiak

Biskup senior Albin Małysiak (1917 -2011) (fot.arch.PAP/Jacek Bednarczyk)

W wieku 94 lat zmarł w Krakowie biskup senior Albin Małysiak, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej – poinformowała krakowska kuria.

Biskup brał udział w pracach wielu komisji episkopatu polski, m.in. przewodniczył Podkomisji ds. Zakonów Klauzurowych i troszczył się o zaangażowanie mediów w dzieło nowej ewangelizacji.

Bp Małysiak urodził się w 1917 r. w Koconiu niedaleko Żywca. Mając 19 lat – w kwietniu 1936 r. - złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1941 r. w Krakowie z rąk bp. Stanisława Rosponda.

Pracował początkowo jako wikariusz i katecheta w Zembrzycach koło Wadowic, gdzie w czasie okupacji organizował „dożywialnię” dla dzieci i osób wysiedlonych, a w latach 1942-47 był kapelanem krakowskiego Zakładu Helclów – ośrodka dla osób niedołężnych i starszych.

„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

W czasie okupacji ks. Małysiak wspólnie z dyrektorką zakładu siostrą Bronisławą Wilemską pomógł pięciorgu Żydom. Ksiądz wydał im metryki chrztu i zaopatrzył ich w inne niezbędne dokumenty. Kiedy ośrodek został ewakuowany do Szczawnicy, żydowscy podopieczni wraz z innymi pensjonariuszami zamieszkali w willi „Adria”, oddalonej zaledwie o trzysta metrów od posterunku niemieckiej żandarmerii. Mężczyźni doczekali w ośrodku końca wojny, żydowskie pensjonariuszki zmarły jesienią 1944.

Ks. Albin Małysiak i s. Bronisława Wilemska w 1993 r. zostali uhonorowani tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W październiku 2007 r. prezydent Lech Kaczyński za ratowanie Żydów odznaczył biskupa Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po wojnie ks. Małysiak był katechetą w szkole średniej i wikariuszem parafii pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie. W 1950 uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1952 doktorat z teologii. Pracował m.in. w Zakładzie Wychowawczym im. ks. Siemaszki w Krakowie, a od 1954 wykładał w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1959 r. został proboszczem krakowskiej parafii Księży Misjonarzy pw. NMP z Lourdes na miasteczku studenckim, gdzie rozwinął duszpasterstwo akademickie.

W styczniu 1970 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk kard. Karola Wojtyły 5 kwietnia 1970 r. Jego biskupią dewizą było „Ave Maria”.

Od 1993 r. bp Albin Małysiak przebywał na emeryturze. Aktywnie uczestniczył w organizowanych w Krakowie uroczystościach patriotycznych. W 2005 r. Rada Miasta Krakowa nadała mu honorowe obywatelstwo miasta. W 2008 r. bp Małysiak jako pierwszy polski biskup od czasów reformy liturgicznej udzielił grupie wiernych bierzmowania i odprawił mszę pontyfikalną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, nazywanej potocznie liturgią starą lub trydencką.

W maju 2010 roku odbyła się w katedrze wawelskiej msza dziękczynna za 40-lecie posługi biskupiej ks. Albina Małysiaka. 93-letni wówczas biskup senior archidiecezji krakowskiej był najstarszym hierarchą w Polsce.

źródło:

Zobacz więcej