RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Sąd przekroczył ustawowe granice”. Uchwała gminy Istebna o LGBT unieważniona

Rada Gminy Istebna argumentowała, że chce chronić społeczność lokalną przed „sztucznymi konfliktami, które niesie ze sobą ideologia »LGBT«” (fot. Piotr Lapinski/NurPhoto via Getty Images)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził we wtorek nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy Istebna z 2 września 2019 r. w sprawie „powstrzymania ideologii LGBT” przez wspólnotę samorządową. Radni deklarowali między innymi ochronę prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami, ochronę dzieci przed demoralizacją i przedsiębiorców przed dyskryminacją.

Bodnar przegrał sprawę o LGBT. Spór z samorządami o „wolność od ideologii”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając tym samym, że gmina Lipniki miała prawo przyjąć...

zobacz więcej

Uchwałę Rady Gminy Istebna deklarującą zamiar ochrony społeczności lokalnej m.in. przed „sztucznymi konfliktami, które niesie ze sobą ideologia »LGBT«” zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Bodnar już wcześniej składał analogiczne skargi, ale wojewódzkie sądy administracyjne m.in. w Krakowie, Kielcach i Poznaniu odrzucały je. Krakowski WSA pouczył RPO o wolności wyrażania opinii i ocen zjawisk społecznych przez samorząd.

Jednak według sądu w Gliwicach Rada Gminy Istebna podejmując taką uchwałę wykroczyła poza ustawowe granice swojego działania i podjęła ją z naruszeniem prawa. Sąd uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej.

Choć w uchwale w ogóle nie odnoszono się do „orientacji seksualnych”, to sąd ocenił, że użyty w dokumencie termin „ideologia LGBT” nie został w obecnej sytuacji społecznej w Polsce dookreślony, że nie jest to pojęcie jasne, precyzyjne, a przynajmniej niekontrowersyjne.

Według sądu „ideologia LGBT” odnosi się tak naprawdę do „ludzi z grona LGBT” i ma dla nich skutek dyskryminujący, polegający na wyłączaniu ich ze wspólnoty ze względu na ich preferencje seksualne i tożsamość płciową, dlatego uchwała narusza art. 32 Konstytucji RP.

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” – głosi art. 32 Konstytucji.

Aktywista LGBT rozwiesił prowokacyjnie tabliczki. Verhofstadt wzywa KE do interwencji w Polsce

Guy Verhofstadt, belgijski europarlamentarzysta, przywódca liberalnej frakcji ALDE w PE, wezwał Komisję Europejską do „podjęcia natychmiastowych...

zobacz więcej

Według Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (to właśnie prawnicy Instytutu wnosili o odrzucenie skargi RPO w całości) „orzeczenie WSA w Gliwicach jest wyłomem w jednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych”.

„Już w 5 orzeczeniach odrzucano wcześniej podobne skargi na uchwały przeciwko ideologii LGBT. Oceniam orzeczenie jako przekraczające ustawowe granice kognicji sądów administracyjnych” – napisał prawnik.

Kwaśniewski zwrócił uwagę, że „wbrew brzmieniu deklaracji, sąd uznał, że zakazuje ona edukacji seksualnej”. Zauważył też, że zdaniem WSA w Gliwicach „szkoła może przekazywać dzieciom informacje o seksualności bez względu na rodziców”.

Orzeczenie nie jest prawomocne. Termin na wniesienie skargi kasacyjnej wynosi 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu.

źródło:
Zobacz więcej