RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

NCBR przekazuje szpitalom jednoimiennym środki na walkę z koronawirusem

Pod koniec kwietnia rozpoczęto przedsięwzięcie „wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” (fot. Jacek Szydlowski/NurPhoto via Getty Images)

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju trafiło 79 projektów dot. walki z koronawirusem. Swoje propozycje prac badawczo-rozwojowych w walce z epidemią zgłosiły szpitale jednoimienne. Podjęto już decyzję w sprawie przyznania dofinansowania dla części placówek. Pierwsza transza wyniesie łącznie 27 mln zł.

200 mln zł na walkę m.in. z koronawirusem trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym....

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Pieniądze trafią w pierwszej kolejności m.in.: do Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej, Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Centrum Medycznego w Łańcucie.

Pod koniec kwietnia rozpoczęto przedsięwzięcie „wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w komunikacie, inicjatywa ta „zakłada finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w tym obszarze przez szpitale jednoimienne, konsorcja szpitali jednoimiennych oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych”.

Umowy podpisywane są po otrzymaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przyznanie pieniędzy. Jak poinformowano, „realizacja projektów, które uzyskają dofinansowanie, nie powinna trwać dłużej niż rok”.

NCBR podkreśla, że duże zainteresowanie ze strony placówek „świadczy o determinacji w pokonaniu epidemii COVID-19”. Przekazano, że pierwotny budżet wynosił 100 mln zł. Jednak „wnioski o dofinansowanie projektów, które były przyjmowane od 22 kwietnia do 31 maja, opiewają na dużo wyższą kwotę – blisko 380 mln zł”. Dodano, że „jeden wnioskodawca ubiega się więc średnio o około 4,8 mln zł. Najniższa wnioskowana kwota to niespełna 0,2 mln zł, najwyższa – ponad 47 mln zł”.

Podniesienie skuteczności leczenia

Poinformowano, że katalog projektów jest różnorodny, ale „można wyodrębnić trzy główne obszary prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych”

„Pierwszy z nich odnosi się do podniesienia skuteczności leczenia choroby zakaźnej COVID-19 poprzez opracowanie nowatorskich terapii, a także schematów leczniczych i procedur medycznych wraz z oceną ich bezpieczeństwa. Wnioski dotyczą m.in. poszukiwania kandydatów na nowe leki, a także zmiany wskazań już zarejestrowanych produktów leczniczych do terapii COVID-19” – podano w komunikacie.

Polscy naukowcy opracowali lek na koronawirusa. Ruszają testy

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych leków, które mają...

zobacz więcej

Do tego, „proponowane są także badania nad osoczem ozdrowieńców”. Przekazano też m.in., że „planowane są pogłębione analizy różnych aspektów przebiegu infekcji, jej monitorowania oraz przewidywania wystąpienia ciężkiego przebiegu choroby COVID-19”. Szpitale chcą też „aktywnie włączyć się w poszukiwania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

NCBR poinformowało, że „drugi z głównych obszarów badawczych to opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, co dotyczy zarówno zwiększenia bezpieczeństwa pracy personelu medycznego jak i możliwości detekcji osób zakażonych”.

Polskie placówki chcą opracować innowacyjne, szybkie, dokładne i tanie testy diagnostyczne oraz środki i procedury bezpieczeństwa. „Poszukują także skutecznych sposobów dezynfekcji, także przy pomocy całkowicie nowych środków” – przekazano.

Trzeci obszar projektów dotyczy rozwiązań telemedycznych, sztucznej inteligencji i robotyki. „Zahamowaniu epidemii i poszerzaniu wiedzy na temat zakażeń SARS-CoV-2 ma służyć stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych o przebiegu choroby lub epidemiologicznych. Duże zbiory informacji mogą z kolei stawać się podstawą dla uczenia maszynowego i zasilić algorytmy wpierające lekarzy w procesie diagnozowania pacjentów” – napisano w komunikacie NCBR.

źródło:
Zobacz więcej