RAPORT

CELEBRYCI, POLITYCY I WŁADZE TVN WZIĘŁY SZCZEPIONKI MEDYKÓW

Bodnar przegrał sprawę o LGBT. Spór z samorządami o „wolność od ideologii”

Skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych RPO złożył jeszcze w 2019 roku (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając tym samym, że gmina Lipniki miała prawo przyjąć uchwałę „Gmina Lipniki wolna od ideologii LGBT”. Adam Bodnar złożył skargi przeciwko dziewięciu jednostkom samorządów różnego szczebla, które w 2019 r. zadeklarowały sprzeciw wobec „ideologii LGBT”. To pierwsze rozstrzygnięcie sądów w tej sprawie.

RPD do RPO: deklaracja LGBT+ może naruszać konstytucję

Rzecznik Praw Dziecka wezwał Rzecznika Praw Obywatelskich do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania...

zobacz więcej

Uchwały w różnym brzmieniu podjęło kilkadziesiąt samorządów, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, rady gmin i powiatów.

„RPO jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup z życia społecznego, a opartym na uprzedzeniach i stereotypach” – podkreślał w zeszłym roku Rzecznik, uzasadniając złożenie pierwszych ze skarg.

Decyzja WSA w Krakowie

23 czerwca wydano pierwsze postanowienie w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę RPO, argumentując, że deklaracja „anty-LGBT” „ma charakter deklaracji ideowej niestanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków”. Nie może zatem – podkreślił sąd – dyskryminować żadnej grupy osób.

RPO o hejcie na wielodzietność: Swoboda wyrażania opinii jest ważną wartością

„Czuję potrzebę poinformowania Pana, że taka forma wypowiedzi budzi mój niepokój. Jednocześnie ważną dla mnie wartością pozostaje wolność słowa” –...

zobacz więcej

W obronie opowiadających się za tradycyjną definicją rodziny samorządów stanęło Ordo Iuris.

RPO podkreślał, że ma ustawowy obowiązek działania na rzecz równego traktowania. W jego ocenie zaskarżone uchwały są sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Ponadto uchwały zdaniem Rzecznika „dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej” oraz w sposób bezprawny ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy – ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolność wypowiedzi, prawo do nauki, prawo do nauczania oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jak wskazywano w tych skargach, uchwały naruszają również Kartę Praw Podstawowych UE i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. „Dalsze obowiązywanie tych uchwał nie tylko zatem zagraża nierównym traktowaniem, ale tworzy ryzyko utraty lub ograniczenia wsparcia finansowego środków Unii Europejskiej” – podkreślał Adam Bodnar.

LGBT wg RPO

W swojej skardze RPO podnosił także kwestię rozwinięcia samego akronimu LGBT, który w jego ocenie „nie odnosi się wyłącznie do – zgodnie z tłumaczeniem – lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych”, gdyż jest „powszechnie używany jako termin parasolowy w odniesieniu do osób nieheteronormatywnych i nieidentyfikujących się z dychotomicznym podziałem na płeć męską i żeńską, w tym również osób interpłciowych, panseksualnych, aseksualnych lub niepewnych swojej seksualności lub płciowości”. Te osoby mają stanowić – zdaniem RPO – „około 5-8 proc. społeczeństwa”.

RPO o słowach Rabieja: Partie mają prawo ustalania swojego przekazu

– Partie mają prawo ustalania swojego przekazu – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, pytany o to, czy stanie w obronie...

zobacz więcej

Na 14 i 15 lipca sądy administracyjne wyznaczyły terminy dwóch kolejnych rozpraw w sprawach ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwały rad gmin Istebna i Klwów deklarujące przeciwdziałanie „ideologii LGBT”. Łącznie RPO zaskarżył kilka takich uchwał.

W ostatnich miesiącach Biuro RPO informowało o dziewięciu takich skargach skierowanych do różnych sądów administracyjnych. Poza Istebną z woj. śląskiego i Klwowem z woj. mazowieckiego skargi dotyczyły uchwał z gmin Lipinki (woj. małopolskie), Serniki (woj. lubelskie) i Niebylec (woj. podkarpackie), a także Rady Miejskiej w Osieku (woj. świętokrzyskie), Rady Powiatu Ryckiego (woj. lubelskie), Rady Powiatu Tarnowskiego (woj. małopolskie) oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego. Trafiły one do wojewódzkich sądów administracyjnych – w Gliwicach, Krakowie, Radomiu, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach.

Wójt odpowiada Bodnarowi

W połowie czerwca wójt gminy Serniki Paweł Woźniak pisał w odpowiedzi do RPO, że „uchwała jest zgodna z duchem chrześcijańskiej wiary, którą wyznają mieszkańcy gminy Serniki”. – Z całą stanowczością zaprzeczam insynuacjom, że uchwała jest skierowana przeciwko jakimkolwiek grupom społecznym, że nosi ona znamion dyskryminacji, nierównego traktowania kogokolwiek z powodu swoje orientacji seksualnej.

Uchwała stanowi deklarację dającą mieszkańcom gminy zapewnienie, że wójt i Rada Gminy nie będą narzucały jakichkolwiek ideologii, a wychowanie i edukacja dzieci będzie odbywać się zgodnie z wolą i przekonaniami ich rodziców – podkreślał.

źródło:
Zobacz więcej