RAPORT

Wojna na Ukrainie

Tytuł profesora nie dla Zybertowicza. Decyzja Komisji i „upadek standardów”

O przyznanie tytułu profesora Andrzejowi Zybertowiczowi w listopadzie 2017 roku zawnioskowała Rada Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu (fot. arch. PAP/Darek Delmanowicz)
O przyznanie tytułu profesora Andrzejowi Zybertowiczowi w listopadzie 2017 roku zawnioskowała Rada Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu (fot. arch. PAP/Darek Delmanowicz)

Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów podjęło decyzję odmawiającą przedstawienia prezydentowi dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych. Sprawa ciągnęła się od kilkunastu miesięcy i pojawiały się przecieki, że naukowiec dostanie odmowę. „Upadek standardów” – komentował wówczas Zybertowicz.

Dzięki nauce i technologii jesteśmy bezpieczniejsi? Prof. Zybertowicz ma inne zdanie

Cywilizacja naukowo-techniczna przyniosła krajom Zachodu ogromny dostatek materialny, lecz nie uczyniła świata bezpieczniejszym – ocenia socjolog...

zobacz więcej

Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji (CK) do Spraw Stopni i Tytułów.

Trzy głosy przeciw, trzy wstrzymujące

Kwestią ewentualnej profesury Zybertowicza Prezydium CK zajęło się na poniedziałkowym posiedzeniu.

– W wyniku tajnego głosowania: pięć głosów za, trzy głosy przeciw oraz trzy głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja odmawiająca przedstawienia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych – poinformował dr Jerzy Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

– Przedmiotowa decyzja została podjęta w wyniku wnikliwej analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie, w tym trzech recenzji sporządzonych na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, które zawierały konkluzje o braku spełnienia przez kandydata warunków wymaganych do nadania tytułu naukowego profesora, jak i dwóch opinii Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych, które odpowiednio w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 7 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2020 r., rekomendowały odmowę poparcia wniosku dr. hab. Andrzeja Zybertowicza o nadanie tytułu profesora – dodał dr Deneka.

RPO pyta prezydenta o nominacje profesorskie. Chodzi o tytuł dla byłego tajniaka SB

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystosował do prezydenta Andrzeja Dudy prośbę o stanowisko ws. nadania tytułów profesorskich dla dwóch...

zobacz więcej

Zaznaczył, że szczegóły uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia - zarówno uwarunkowania prawne, jak i faktyczne, „znajdą swój wyraz materialny w decyzji administracyjnej, która bez zbędnej zwłoki zostanie sporządzona i skierowana do strony postępowania”.

Dr hab. Andrzej Zybertowicz jest socjologiem i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Postępowanie w sprawie przyznania mu tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też profesorem nadzwyczajnym tej uczelni.

Zybertowicz: Nie znam motywów środowiska

W maju ubiegłego roku „Gazeta Wyborcza” informowała, powołując się na wpisy filozofa prof. Tadeusza Gadacza w mediach społecznościowych, że „Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi”.

Polacy zareagowali lepiej niż Niemcy i Amerykanie. Ale prawdziwy test przed nami

Najnowszy raport Google'a pokazał, że Polacy odpowiedzialnie potraktowali zagrożenie i radykalnie ograniczyli swoją aktywność publiczną. – Mogły na...

zobacz więcej

Sam Zybertowicz skomentował to wówczas, mówiąc: „Nie znam motywów środowiska i działań zamkniętych, natomiast myślę, że jest to upadek standardów”.

Zybertowicz sygnalizował, że „sprawa jeszcze jest w toku”. Wyjaśnił, że decyzja zapadła na razie dopiero na poziomie Sekcji I Nauki Humanistycznych i Społecznych CK.

Dopiero teraz, w poniedziałek 30 czerwca, sprawa została rozstrzygnięta na posiedzeniu prezydium centralnej komisji.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej