RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Będzie zespół do walki z przestępczością przeciwko środowisku

Na terenie byłej rafinerii nafty Glimar w Gorlicach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska ujawnili nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych (fot. GIOŚ)
Na terenie byłej rafinerii nafty Glimar w Gorlicach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska ujawnili nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych (fot. GIOŚ)

Na początku czerwca do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu skierowano akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom działającym w zorganizowanej grupie przestępczej. Zajmowała się ona m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie nieruchomości byłej rafinerii nafty w Gorlicach. – Nie ma zgody na proceder zagrażający zdrowiu ludzi i dobrostanowi środowiska – powiedział dziś podczas konferencji wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. – Trwają prace nad sformowaniem zespołu dedykowanego do walki z przestępczością przeciwko środowisku – dodał.

Członkowie mafii śmieciowych porzucili 14,5 tys. ton odpadów [WIDEO]

Policjanci ze Śląska rozbili dwie grupy przestępcze, których członkowie porzucili 14,5 tys. ton niebezpiecznych odpadów. Szkodliwe substancje...

zobacz więcej

Na terenie byłej rafinerii nafty Glimar w Gorlicach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska ujawnili nielegalne składowisko odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Na odpowiedzialną za ten stan spółkę WIOŚ nałożył karę pieniężną w wysokości niemal pół miliona złotych oraz wydał decyzję wstrzymującą jej działalność.

W związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przez przedstawicieli spółki przestępstwa z art. 160 kk (kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) została także zawiadomiona Prokuratura Rejonowa w Gorlicach. W czerwcu br. prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec ośmiu osób z zarzutem działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych.

Z ustaleń prokuratury wynika, że członkowie grupy sukcesywnie przyjmowali od ustalonych podmiotów gospodarczych odpady i substancje chemiczne pozorując ich przekazywanie podmiotom pełniącym jedynie funkcję tzw. słupów.

Ponadto transportowali oni odpady i substancje chemiczne niezgodnie z ich przeznaczaniem wynikającym z dokumentów przewozowych. Następnie składowali je na terenie byłej rafinerii nafty w Gorlicach. Pomimo świadomości zagrożeń dla zdrowia ludzkiego zdrowia i środowiska, oskarżeni kontynuowali przestępczą działalność, osiągając korzyści majątkowe o łącznej kwocie około 2,8 mln zł. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Jak podkreślali w trakcie konferencji minister Ozdoba oraz przedstawiciele służb, rozbicie grupy przestępczej było możliwe dzięki doskonałej współpracy na linii prokuratura – Inspekcja Ochrony Środowiska. – Dziękuję zarówno prokuraturze, jak również Inspekcji Ochrony Środowiska za sprawne działanie. Chcę jasno podkreślić, że nie ma zgody na proceder, który zagraża zdrowiu ludzi i dobrostanowi środowiska. Obecnie trwają prace nad sformowaniem zespołu dedykowanego do walki z przestępczością przeciwko środowisku, którego celem będzie zwiększanie skuteczności służb w tym obszarze.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej