RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Jak głosować w specjalnym reżimie sanitarnym. PKW wyjaśnia [WIDEO]

W niedzielę, 12 lipca, w lokalu wyborczym otrzymamy kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów na prezydenta. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21; obowiązywać będą specjalne zasady sanitarne.

W lokalach wyborczych obowiązują maseczki, dystans i dezynfekcja rąk

– W lokalach wyborczych obowiązywać będą, tak jak w wielu innych miejscach np. w sklepach, maseczki, dystans i dezynfekcja rąk – przypomniał...

zobacz więcej

Wyborcy mogą sprawdzić swe miejsce głosowania m.in. w urzędzie gminy, na stronie internetowej gminy czy na stronie internetowej PKW, gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuszczenie go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

W lokalu wyborczym mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Będą znajdowały się tam jednorazowe długopisy lub też członkowie komisji obwodowych będą dezynfekowali długopisy wielorazowe. PKW zachęca też – ze względów sanitarnych – do zabrania do lokalu wyborczego własnego długopisu.

W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać będzie mogła nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej. Stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej będą rozmieszone z zachowaniem między nimi co najmniej 1,5 m odstępu.

PKW o „optymistycznym scenariuszu”: Oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek

Zakładając scenariusz optymistyczny, oficjalne wyniki wyborów prezydenckich poznamy w poniedziałek wieczorem, może w nocy z poniedziałku na wtorek....

zobacz więcej

Przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej oraz nie rzadziej niż sześć razy w czasie trwania głosowania, dezynfekowane muszą być powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym. Obwodowa komisja wyborcza ma zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.

Dodatkowo też, członkom obwodowej komisji wyborczej zostaną zapewnione odpowiednie środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk oraz przyłbice lub maseczki. Natomiast przy wejściu, w widocznym miejscu, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

W lokalu wyborczym członek komisji może poprosić o zdjęcie na chwilę maseczki, żeby potwierdzić tożsamość głosującego, a następnie wyda jednostronicową kartę do głosowania, która będzie zawierała nazwiska dwóch kandydatów na prezydenta.

Na każdej karcie znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu) oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

O tym musisz pamiętać. Wyborczy poradnik – wyjaśnia ekspert KBW

Udając się do lokalu, zabierzmy ze sobą maseczki. Możemy też założyć jednorazowe rękawiczki i wziąć swój długopis. Przed każdym lokalem wyborczym...

zobacz więcej

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Głos będą mogły oddać także osoby głosujące korespondencyjnie – osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczając kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym są wpisane do spisu wyborców.
<>br> Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaznaczyła jednak, by wyborcy nie wrzucali samodzielnie kopert zwrotnych do urny wyborczej.

– Komisja musi najpierw rozpakować kopertę zwrotną, sprawdzić czy oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu jest pełne, czytelne, czy jest na nim podpis wyborcy. Komisja musi sprawdzić też, czy wyborca jest w spisie, a co za tym idzie, czy może zagłosować w danym lokalu, a także to odnotować. Następnie komisja musi sprawdzić, czy koperta z kartą jest zaklejona, jeśli tak, wrzuci ją do urny – wskazywała Pietrzak.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21. Nawet jeśli wyborca przybędzie do lokalu wyborczego na kilka minut przed jego zamknięciem, obwodowa komisja wyborcza musi umożliwić mu oddanie głosu.

Szefowa KBW informowała, że w przypadku zebrania się kolejki przed lokalem wyborczym, o godz. 21 jeden z członków obwodowej komisji wyborczej stanie na końcu kolejki, zamykając tym samym grupę osób, które będą mogły zagłosować. Inne osoby, które po godz. 21 będą chciały dołączyć do kolejki, nie będą dopuszczone do głosowania.

Prawie 300 potwierdzonych zakażeń. Jest też kilkanaście nowych ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o kolejnych 285 potwierdzonych badaniami przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W ostatnich...

zobacz więcej

12 lipca będziemy mogli oddać głos na jednego z dwóch kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie w pierwszej turze głosowania: prezydenta Andrzeja Dudę i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Do urny musi być wrzucona kompletna karta głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

Od północy z piątku (10 lipca) na sobotę do końca głosowania w całej Polsce będzie obowiązywała cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna, od 500 tys. zł do 1 mln zł, grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

PKW zaznacza, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury.

źródło:
Zobacz więcej