RAPORT

Pogarda

Immunitet Tuleyi przed Sądem Najwyższym. Gdy go straci, usłyszy zarzuty

Najnowsze

Popularne

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatruje wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tuleyi. Po ewentualnej zgodzie sądu prokuratura zamierza postawić sędziemu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawnienia informacji z postępowania.

Jest wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Tuleyi

Prokuratura Krajowa zwróciła się do sądu dyscyplinarnego o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie...

zobacz więcej

Sprawa jest rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym przez jednoosobowy skład sędziowski. W sprawie tej prokuratura dostarczyła do Sądu Najwyższego 27 tomów akt.

Prokuratura wniosła o pociągnięcie sędziego Tuleyi do odpowiedzialności karnej w lutym. Powodem wniosku jest podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa. Chodzi o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Jak informowała prokuratura, w związku tymi zdarzeniami od stycznia 2018 r. w Prokuratorze Krajowej prowadzone jest postępowanie, dotyczące niedopełnienia przez sędziego obowiązków służbowych, przekroczenia uprawnień i bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik przekazała w poniedziałek, że ewentualne uchylenie immunitetu sędziemu pozwoli na przedstawienie mu zarzutów. Według prokuratury, zezwolenie przez sędziego mediom na rejestrację ogłoszenia postanowienia naraziło prawidłowy bieg dalszego śledztwa.

– W rezultacie kolejni świadkowie przesłuchiwani przez prokuratora w toku kontynuowanego postępowania mogli poznać treść zeznań przesłuchiwanych wcześniej osób i wiedzieli, w jakiej sprawie mają składać zeznania – podkreśliła prok. Bialik.

Przed rozpoczęciem tego posiedzenia przed gmachem Sądu Najwyższego zebrało się kilkadziesiąt osób manifestujących poparcie dla sędziego. Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia w SN Igor Tuleya kolejny raz powiedział, że nie stawi się przed Izbą Dyscyplinarną. Podkreślił, że nie złamał obowiązującego prawa i nie łamie go również, nie biorąc udziału w rozprawie przed tą izbą.

– Niczego nie żałuję i postąpiłbym tak samo. Jestem pewien, że praworządność obronimy – podkreślił Tuleya.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej