RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

646 spraw przed sądem. „Sprawiedliwość wbrew władzom Warszawy”

Jak działa komisja ds. warszawskiej reprywatyzacji (fot. PAP/Tomasz Gzell)
Jak działa komisja ds. warszawskiej reprywatyzacji (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Komisja weryfikacyjna jest zaangażowana nie tylko w wyjaśnianie kolejnych spraw, ale równie mocno musi zabiegać przed sądami o utrzymanie dotychczas wydanych – powiedział jej przewodniczący Sebastian Kaleta. Łącznie komisja jest stroną lub uczestnikiem 646 spraw sądowych.

Reprywatyzacja: Trzy pytania Śpiewaka do Trzaskowskiego. Dziennikarz „GW” protestuje

Ilość hejtu, który się na mnie wylał w ciągu ostatnich 48 godzin pokazuje, jak bardzo PO chce przykryć sprawę. Czemu Rafał Trzaskowski nie...

zobacz więcej

Jak przekazała rzeczniczka prasowa komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji Dagmara Nejbert, obecnie przed komisją toczy się 438 spraw. Natomiast w sprawach dotyczących przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom komisja wydała 247 decyzji o przyznaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia – odszkodowania przyznano 106 osobom, a zadośćuczynienia 205 osobom.

Jak dodała rzeczniczka, odszkodowania i zadośćuczynienia przyznano więc 311 osobom w 247 sprawach, zaś łączna kwota dotychczas przyznanych przez komisję odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów wyniosła 8 mln 39 tys. 104 zł, w tym odszkodowań 1 mln 618 tys. 457 zł, a zadośćuczynień 6 mln 420 tys. 647 zł.

– Komisja jest zaangażowana nie tylko w wyjaśnianie kolejnych spraw, ale równie mocno musi zabiegać przed sądami o utrzymanie dotychczas wydanych. Co istotne, w zakresie spraw odszkodowawczych dotyczących pokrzywdzonych lokatorów przeciwnikiem procesowym mieszkańców oraz komisji jest m.st. Warszawa, które pod rządami Rafała Trzaskowskiego konsekwentnie odmawia wypłat mieszkańcom i kieruje sprawy do sądu mimo, że środki na wypłatę komisja zabezpieczyła na rachunku bankowym m.st. Warszawy – powiedział wiceminister Kaleta.

Władze stolicy kilkukrotnie odpowiadały na zarzuty związane z niewypłacaniem zadośćuczynień i odszkodowań lokatorom wskazując, że „komisja podejmuje decyzje o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach jednostronnie, w oparciu o ustalenia poczynione podczas postępowań (...) nie bada sytuacji ekonomicznej lokatorów, ani tego czy wzrost czynszu istotnie ją pogorszył”. – W kilku przypadkach istnieje uzasadnione podejrzenie próby oszustwa i wyłudzenia odszkodowania – podawało miasto kilka miesięcy temu.

PO-KO odrzuciła uchwałę o odszkodowaniach dla ofiar dzikiej reprywatyzacji w Warszawie

Głosami Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Rada Warszawy odrzuciła projekt uchwały, zobowiązujący miasto do natychmiastowej wypłaty...

zobacz więcej

Ponadto, w ocenie miasta, główne rozstrzygnięcia komisji uchylające decyzje reprywatyzacyjne pozostają nieprawomocne i toczą się aktualnie w odniesieniu do nich postępowania przed WSA. Zaś decyzje odszkodowawcze zależą od utrzymania przez sąd tych głównych rozstrzygnięć komisji. – W przypadku uchylenia głównej decyzji przez sąd, lokatorzy musieliby zwrócić wypłacone kwoty – argumentował magistrat.

Jak natomiast zaznaczył przewodniczący Kaleta, oba rodzaje decyzji zaskarżane są w innych trybach. – Nikt poza miastem nie ma interesu prawnego, aby podważać decyzje odszkodowawcze – wskazał.

Według danych komisji, obecnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie toczą się 382 postępowania z udziałem komisji. Z kolei przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – w sprawach, w których WSA w Warszawie uchylił decyzje komisji – komisja złożyła łącznie 36 skarg kasacyjnych.

– Ponadto Komisja bierze udział w 176 postępowaniach przed sądami powszechnymi, związanymi z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień przez lokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją, w których m.st. Warszawa złożyło sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowania i zadośćuczynienia – powiedziała Nejbert.

Jak dodała, do obecnej chwili m.st. Warszawa złożyło sprzeciwy od decyzji komisji, która przyznała odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom pokrzywdzonym reprywatyzacją w 210 sprawach, z czego 34 sprzeciwy wkrótce zostaną przekazane przez komisję do sądu. – Komisja bierze także aktywny udział w 88 postępowaniach wieczystoksięgowych – zaznaczyła.

Trzaskowski o reprywatyzacji: Zrobiliśmy wszystko. Kaleta: Wytoczyli sprawy 200 lokatorom

Jeśli chcemy rozwiązać kwestie reprywatyzacji, potrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna – twierdzi Rafał Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta w...

zobacz więcej

– Łącznie komisja jest stroną lub uczestnikiem postępowania w 646 sprawach zarówno przed WSA jak i sądami powszechnymi – podsumowała aktualny stan spraw sądowych komisji jej rzeczniczka. Przewodniczący Kaleta zaznaczył zaś, że „skala 646 spraw w różnych sądach pokazuje jak wielki wysiłek wkładamy w przywracanie sprawiedliwości w Warszawie”. – Co smutne, wbrew jej obecnym władzom – ocenił.

Jak dodał, „w sprawach dotyczących nieruchomości miasto skarży decyzje komisji wespół z beneficjentami reprywatyzacji”. – Po stronie komisji nierzadko zgłaszają się ruchy lokatorskie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi – przypomniał.

M.st. Warszawa podczas rozpraw przed WSA wskazuje natomiast, że nie skarży sentencji orzeczeń komisji uchylających decyzje reprywatyzacyjne, czyli istoty decyzji, ale fragmenty ich uzasadnień. W ocenie pełnomocników komisji, zakwestionowanie uzasadnienia de facto jednak oznaczałoby zakwestionowanie całej decyzji.

Jak przekazała Nejbert, spośród spraw, które toczą się przed komisją – w 280 sprawach prowadzone są czynności sprawdzające, w 46 komisja prowadzi postępowanie rozpoznawcze, zaś 112 spraw zakończyło się wydaniem decyzji i znajdują się na etapie postępowania sądowego na skutek zaskarżenia decyzji komisji przez strony postępowania i przez m.st. Warszawa. W roku 2017 komisja wydała łącznie 19 decyzji, w roku 2018 wydano łącznie 54 decyzje, w roku 2019 – 55 decyzji, zaś w roku 2020 – 20 decyzji.

Najbliższe niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej wyznaczone jest na wtorek przed południem. Komisja ma zająć się na nim m.in. kolejnymi kilkoma sprawami odszkodowawczymi dla mieszkańców.

źródło:

Zobacz więcej