GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli. Możliwe większe grupy

GIS opublikował w piątek zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli (fot. Shutterstock/Oksana Kuzmina)

GIS opublikował w piątek zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zakładają one zwiększenie liczebności grupy z 12 do 16 dzieci i zmniejszenie z 4 do 3 mkw. minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko w salach zabaw i zajęć.

Długi weekend. Hotele szykują się na oblężenie. Sprawdź, gdzie jest najdrożej

Hotele i pensjonaty w miejscowościach cieszących się największą popularnością wśród turystów czeka weekendowe oblężenie – ocenił w piątkowej...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Zgodnie z nowymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać do 16 dzieci.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

W instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat grupa wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W jednej sali mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Do grupy dzieci przyporządkowani mają być ci sami opiekunowie. Minimalna powierzchnia do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Zarówno w przypadku opieki nad dziećmi do lat trzech, jak i starszymi w przedszkolu zalecane jest usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek.

10-15 proc. osób jest odpowiedzialnych za 80 proc. zakażeń

Wraz z luzowaniem izolacji społecznej największym wyzwaniem jest ograniczenie sytuacji, w których może dojść do zakażenia koronawirusem kilkunastu,...

zobacz więcej

Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Chodzi np. o różne godziny przyjmowania grup do placówki i o różne godziny zabawy na zewnątrz.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi i z personelem nimi się opiekującym.

GIS zaleca, aby opiekunowie zachowywali dystans między sobą wynoszący minimum 1,5 m. Także rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do oraz z podmiotu mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m.

Przewidziano, że rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności, takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Sanepid akcentuje, że do placówek mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci mają być również przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

Stan epidemii w Polsce: Ponad 230 zakażeń i kolejne zgony

Mamy 233 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podało w piątek po południu Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował także o...

zobacz więcej

Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców i opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

Sprzęt na placu zabaw lub na boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Zaleca się też m.in. wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Dane MEN mówią, że obecnie zajęcia opiekuńcze realizowane są w ponad 15 tys. przedszkoli, do których uczęszcza ponad 203 tys. dzieci.

źródło:

Zobacz więcej