Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym

Za ustawą w trzecim czytaniu głosowało 430 posłów, 15 było przeciw, a wstrzymało się 9 (fot. Twitter/Sejm RP)

Sejm przyjął w czwartek ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zgodnie z prezydenckim projektem świadczenie mają otrzymać osoby, które utraciły pracę na skutek epidemii koronawirusa w Polsce.

Tarcza 4.0 uchwalona przez Sejm. Dopłaty do kredytów i dłuższy zasiłek opiekuńczy

Sejm uchwalił tak zwaną Tarczę antykryzysową 4.0, która wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej...

zobacz więcej

Za ustawą w trzecim czytaniu głosowało 430 posłów, 15 było przeciw, a wstrzymało się 9.

Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta mówił w Sejmie, że dodatek solidarnościowy ma za zadanie walkę z ekonomicznymi i społecznymi skutkami epidemii, a przedstawiona inicjatywa stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej.

– Omawiany projekt ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, ustanawia wsparcie dla osób, które straciły pracę ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym epidemią Covid-19. Po drugie, projektowana ustawa na stałe podnosi wysokość zasiłku dla bezrobotnych – mówił w Sejmie zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym maksymalnie na trzy miesiące, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Dodatek wynoszący 1400 złotych miesięcznie będzie przysługiwał osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa ta została po 31 marca 2020 roku, rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.


Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym


W projekcie zaproponowano również podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 złotych w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni kwota zasiłku miałaby wzrosnąć do 942,30 złotych. Podwyższenie zasiłku planowane jest od 1 września 2020 roku.


W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym

źródło:
Zobacz więcej