RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

TK wydał wyrok dotyczący sędziów wyłonionych przez obecną KRS

Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie z rozpraw cywilnych sędziów z uwagi na wyłonienie ich przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Już wcześniej TK orzekał w tej kwestii w odniesieniu do spraw karnych.

KRS skierowała wniosek do TK w sprawie podważania statusu sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że...

zobacz więcej

TK ogłosił orzeczenie ws. pytania Sądu Najwyższego dotyczącego wniosków o wyłączanie z rozpraw cywilnych sędziów – z uwagi na podnoszone okoliczności wadliwości powołania sędziego przez prezydenta, z powodu na przykład wyłonienia kandydatury tego sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w aktualnym składzie.

Trybunał po raz kolejny przypomniał, że zgodnie z konstytucją powoływanie sędziów należy do prezydenckich prerogatyw, dlatego też nie wymaga dla swej ważności kontrasygnaty ze strony innego organu – poinformowano na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyroku.

źródło:

Zobacz więcej