Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Ruch zostanie sprzedany za złotówkę

Ruch ma kupić Alior Bank (fot. mat.pras.)

Alior Bank zawarł przedwstępną umowę z holenderską firmą Lurena Investments B.V., dzięki której będzie mógł kupić 100 proc. akcji Ruchu za 1 zł – poinformował bank. Alior podpisał też umowę, zgodnie z którą PKN Orlen przejmie większościowy pakiet w Ruchu.

NBP wpłacił ponad 7 miliardów złotych do budżetu państwa

Narodowy Bank Polski wpłacił ponad 7,4 miliardów złotych do budżetu państwa. To 95 proc. zysku wypracowanego przez bank w ubiegłym roku – podał...

zobacz więcej

„Zarząd Alior Banku informuje o zawarciu w dniu 28 maja 2020 r. pomiędzy spółką, w której Bank posiada 100 proc. akcji, a spółką Lurena Investments B.V., z siedzibą w Holandii, umowy przedwstępnej sprzedaży 108.824.007 akcji spółki RUCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stanowiących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego, za cenę 1,00 złoty” – podał bank w komunikacie.

Umowa przestępna sprzedaży akcji związana jest z restrukturyzacją Ruchu. W kwietniu 2019 roku Alior, Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji, dotyczącej przejęcia zadłużonej spółki. Porozumienie zakładało, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.

Alior Bank dodał, że zgodnie z podpisaną umową przedwstępną, nabycie akcji Ruchu nastąpi pod warunkiem między innymi zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia. Konieczna była też zgoda UOKiK na przejęcie Ruchu przez Orlen.

Bank poinformował w kolejnym komunikacie, że 1 czerwca została zawarta umowa inwestycyjna, a UOKiK wydał konieczną zgodę na przejęcie Ruchu przez Orlen. Wyjaśniono, że umowa inwestycyjna określa zasady transakcji w procesie restrukturyzacji Ruchu.

„Puls Biznesu”: ze spółki Ruch przetrwa tylko marka

Spółka Ruch nie przetrwa – pisze „Puls Biznesu”. Według gazety jeżeli będzie zgoda na redukcję wierzytelności, przetrwa marka, działalność...

zobacz więcej

Zgodnie z nią między innymi podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki, a Orlen, PZU, PZU Życie oraz Alior Bank obejmą akcje nowej emisji Ruchu – „przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem spółki”.

Alior będzie mniejszościowym udziałowcem posiadającym 6 proc. akcji. „Ponadto, Bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V” – dodano.

Alior wskazał, że bank zawarł też umowę z Ruchem, zgodnie z którą umorzy on wierzytelności wobec Ruchu, lecz w kwocie nie wyższej niż 87,5 mln zł – „z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy”.

Bank poinformował ponadto, że zawarł z Orlenem, PZU i PZU Życie porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy Ruchu. Porozumienie zakłada między innymi reguły sprzedaży akcji przez udziałowców z zastrzeżeniem, że strony nie będą mogły ich zbyć przez pięć lat od daty wejścia w życie porozumienia.

źródło:

Zobacz więcej