Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Radni restauratorom. Symboliczna opłata za ogródki gastronomiczne

Uchwałę obniżającą opłatę o 90 proc. radni podjęli podczas zdalnych obrad sesji (fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Od 1 czerwca w Koszalinie dzienna stawka za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego dróg publicznych pod ogródek gastronomiczny wyniesie 5 groszy zamiast dotychczasowych 50 groszy. Uchwałę obniżającą opłatę o 90 proc. radni podjęli podczas zdalnych obrad sesji.

50 euro za filiżankę kawy. Klienci symbolicznym gestem wspierają bary

50 euro za filiżankę kawy – tyle zapłaciło dwóch klientów w różnych częściach Włoch w barach w pierwszym dniu dalszego odmrażania kraju i otwarcia...

zobacz więcej

24 radnych (jeden był nieobecny) zagłosowało za uchwałą zmieniającą tę z marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 mkw. pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych miasta Koszalina.

Zmiana dotyczy obniżenia pobieranej dziennej opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny ze stawki 50 groszy na 5 groszy od 1 mkw. w okresie od 1 czerwca do 30 września. Przy czym prezydent Koszalina Piotr Jedliński podkreślił, że jeżeli pojawią się głosy od przedsiębiorców zainteresowanych przedłużeniem tego terminu, to sprawa wróci na wrześniową sesję. Ta deklaracja wystarczyła radnemu (PiS) Andrzejowi Jakubowskiemu do wycofania wniosku formalnego o wydłużenie pobierania obniżonej opłaty do końca października.

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że preferencyjne obniżenie stawki będzie wymagało uzyskania zezwolenia zarządcy drogi, udzielanego w formie decyzji administracyjnej. Ta nie będzie wydawana „w sposób automatyczny”. „Uzyskanie takiego zezwolenia jest możliwe pod warunkiem, że umieszczenie ogródka gastronomicznego nie będzie miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego” – napisano w uzasadnieniu.

Wykonanie uchwały, która zacznie obowiązywać od 1 czerwca, przed jej ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, powierzono prezydentowi Koszalina.

Pierwszy weekend po złagodzeniu restrykcji we Włoszech. Kary i tłumy na ulicach

Setki kar finansowych wymierzyli funkcjonariusze sił porządkowych we Włoszech w pierwszy weekend po zniesieniu większości restrykcji nałożonych w...

zobacz więcej

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie Anna Grabuszyńska-Hewelt, przedstawiając projekt uchwały, mówiła, iż zmniejszenie stawki ma na celu udzielenie pomocy przedsiębiorcom z branży gastronomicznej. – Ustawa „covid” wprowadziła obostrzenia (…) również w zakresie prowadzenia gastronomii. (…) Liczba korzystających z restauracji jest zdecydowanie mniejsza niż była. Obniżenie stawki opłaty ma poprawić sytuację materialną restauratorów, zachęcić do wyjścia na zewnątrz, przed lokale – powiedziała.

Grabuszyńska-Hewelt, odpowiadając na pytania radnych, poinformowała, że ZDiT wydał jak na razie 12 decyzji administracyjnych w związku ze złożonymi w kwietniu i w maju wnioskami o zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Zaznaczyła przy tym, że ma nadzieję, iż obniżka stawki będzie zachętą dla szerszego grona przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

Jak podał prezydent Jedliński roczny wpływ do budżetu miasta z opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne wynosił ok. 20 tys. zł.

Jedliński dodał, że obowiązuje już wydane przez niego zarządzenie dotyczące obniżenia o 90 proc. stawki opłaty zajęcia terenów miejskich, które nie są usytuowane w pasie drogowym, pod ogródki gastronomiczne. „Pierwsze restauracje już są zainteresowane” – poinformował prezydent Koszalina.

źródło:

Zobacz więcej