RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na wielomilionowe wsparcie

Koła gospodyń wiejskich pełnią ważą funkcję społeczną (fot. Lubelski Urząd Wojewódzki)
Koła gospodyń wiejskich pełnią ważą funkcję społeczną (fot. Lubelski Urząd Wojewódzki)

W środę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Przepisy zakładają przeznaczenie w 2020 roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW).

Premier: Dziękuję wszystkim mamom za trud włożony w nasze wychowanie

Chcę dziś podziękować wszystkim mamom za cały trud włożony w nasze wychowanie, za nieprzespane noce i stresujące wizyty na wywiadówkach – napisał w...

zobacz więcej

Zarejestrowane KGW może liczyć na kwotę od 3 do 5 tysięcy złotych na wsparcie działalności, w zależności od liczby członków organizacji – wskazał resort.

Cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności.

Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

– Dzięki pomocy finansowej koła gospodyń wiejskich realizują wiele ważnych społecznie projektów. To organizacje intensywnie wspierające rozwój obszarów, na których działają. Oprócz wykonywania swoich zadań statutowych, szerzą ideę wolontariatu i aktywizują lokalne społeczności. Za pomocą rozwiązań ustawowych pomagamy wyzwalać kołom gospodyń wiejskich ich potencjał – powiedziała wiceminister Anna Gembicka, Pełnomocnik Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Uchwalona w listopadzie 2018 roku ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9,1 tysiąca kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 roku 16,5 mln złotych, a w 2019 roku – blisko 30 mln złotych. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi na stronie ARiMR do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

źródło:

Zobacz więcej