Wybory 2020

Jak głosować w specjalnym reżimie sanitarnym [PORADNIK]

Biskup opolski zapowiada łączenie parafii z powodu braku księży

Na stronie Diecezji Opolskiej zamieszczono odezwę biskupa Andrzeja Czai w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi (fot. PAP/Paweł Supernak)

Biskup opolski Andrzej Czaja zapowiedział łączenie mniejszych parafii. Powodem tej decyzji jest brak odpowiedniej liczby duchownych – wyjaśnia w swojej odezwie z okazji tegorocznych święceń kapłańskich.

Dezynfekcja grobu św. Jana Pawła II przed papieską mszą

Na trzy dni przed setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II przeprowadzono dezynfekcję kaplicy Świętego Sebastiana w bazylice watykańskiej, gdzie...

zobacz więcej

Na stronie Diecezji Opolskiej zamieszczono odezwę biskupa Andrzeja Czai w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi. Jednym z tematów poruszonych w dokumencie jest zapowiedź łączenia mniejszych parafii, do obsadzenia których brakuje duchownych.

„Niestety, ciągle zmniejsza się liczba powołań kapłańskich, także zakonnych i coraz bardziej brakuje kapłanów w naszej diecezji; podobnie dzieje się z siostrami zakonnymi. W naszym międzydiecezjalnym seminarium duchownym w Opolu formuje się obecnie zaledwie 51 kleryków: 30 z naszej diecezji, 20 z diecezji gliwickiej i 1 z Togo. W skład grona opolskiego wchodzi 6 kleryków na V roku, 10 na IV roku, 8 na III roku i po 3 na II i I roku” – wyjaśnia biskup.

Zdaniem bpa Czai, w tej sytuacji koniecznością będą decyzje o połączeniu mniejszych parafii.

„W aktualnej sytuacji rażącego deficytu duszpasterzy (wyświęcę siedmiu, potrzebuję szesnastu) te wszystkie działania jednak nie wystarczają, by zaradzić potrzebom 400 parafii w naszej diecezji. Dlatego w najbliższych latach, podobnie jak to już w kilku miejscach się dokonało, jestem zmuszony połączyć ze sobą mniejsze parafie. Mam na myśli parafie nieprzekraczające 700-800 wiernych, choćby nawet były w stanie utrzymać swojego duszpasterza. Przy tym chcę zaznaczyć, że kolejność łączenia określonych parafii będzie się wiązała z określonymi okolicznościami, jak przejście księdza na emeryturę czy odejście ze względu na stan zdrowia, innym razem śmierć proboszcza itp. Powód zasadniczy jest jednak jeden – brak kapłanów! Ten stan rzeczy wymusza nowy ład, że dwie parafie będą miały jednego proboszcza, a ten może zamieszkać tylko na jednej plebani. Stąd, na jednej z dwóch plebani księdza zabraknie. Będzie on jednak duszpasterzem obydwu wspólnot parafialnych, z których każda będzie miała odrębną Parafialną Radę Duszpasterską i odrębne konto parafialnych finansów” – wyjaśnia biskup.

Wojsko w Rzymie dezynfekuje kościoły przed powrotem wiernych na msze

Żołnierze rozpoczęli w Rzymie operację dezynfekcji we wszystkich kościołach w ramach przygotowań do powrotu wiernych na msze, począwszy od 18 maja....

zobacz więcej

Zdaniem duchownego, redukcja liczby parafii może okazać się nieunikniona.

„Do tej pory postępowałem w ten sposób, że ograniczałem liczbę duszpasterzy w dużych parafiach. Jednak ta droga została już całkowicie wyczerpana. Udało się też przekazać kilka parafii zgromadzeniom zakonnym i im powierzyć troskę duszpasterską o wiernych w nich. Także w tym roku dwie parafie: Kietrz i Ściborzyce Wielkie zostaną powierzone Księżom Pallotynom. Boska Opatrzność pomogła nam też w ten sposób, że zgłosiło się kilkunastu zakonników do pracy duszpasterskiej i posługują w naszej diecezji. Na takowe zgłoszenia jestem oczywiście dalej otwarty” – podkreśla bp Czaja.

Według zapewnień zwierzchnika diecezji opolskiej, decyzje o łączeniu parafii będą podejmowane w ostateczności.

źródło:

Zobacz więcej