Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Kredyty hipoteczne. Spadną stawki opłat za nadzór nad pośrednikami

MF tłumaczy, że w związku z epidemią COVID-19 oraz wprowadzeniem szeregu ograniczeń zmianie uległa sytuacja pośredników kredytu hipotecznego (fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Spadną stawki dotyczące opłat za nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego, przesunięte też zostaną terminy związane z ponoszeniem tych opłat – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu stosownego rozporządzenia.

Polscy przedsiębiorcy ponaglają szefową KE: Czekamy na akceptację Tarczy Finansowej

Rada Przedsiębiorczości apeluje do Komisji Europejskiej o pilną akceptację polskiej Tarczy Finansowej dla dużych firm. Rząd wystąpił o nią w...

zobacz więcej

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

MF tłumaczy, że w związku z epidemią COVID-19 oraz wprowadzeniem szeregu ograniczeń zmianie uległa sytuacja pośredników kredytu hipotecznego. Opierająca się na bezpośrednim kontakcie z nowym klientem branża zmuszona została do ograniczenia swojej działalności i poszukiwania dodatkowych działań mających na celu dobro odbiorcy usług finansowych – kredytobiorców.

Zgodnie z projektem, w 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru za rok 2020 w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego, uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku 2019, i stawki 0,1 proc. „Zmianie ulega zatem wysokość stawki, która to zostanie obniżona z poziomu 0,2 proc.” – napisano.

Dodatkowo w 2020 r., projekt przewiduje, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego poda do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF, informację w sprawie wpłat na pokrycia kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu, w terminie do dnia 31 października 2020 r. Tym samym termin ten został przesunięty o miesiąc.

„Ponadto zgodnie z nowym ust. 1c, w 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty (...) do dnia 15 listopada 2020 r. w konsekwencji czego zmianie ulegnie również termin dokonywania nadpłat oraz niedopłat, które to zgodnie z rozporządzeniem są rozliczane w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji” – dodano.

źródło:

Zobacz więcej