RAPORT:

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Dzieci wracają do szkoły. Na razie najmłodsze

Od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona na wszystkich chętnych uczniów (fot. Shutterstock/ Anna Nahabed)
Od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona na wszystkich chętnych uczniów (fot. Shutterstock/ Anna Nahabed)

Od poniedziałku w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III, jednocześnie nadal będzie organizowana nauka zdalna. Ministerstwo edukacji zapowiada, że tak jak w przypadku uruchamiania przedszkoli, sytuacja w szkołach będzie monitorowana.

Zamknięte szkoły. Premier ogłosił przedłużenie zasiłku opiekuńczego

W związku z zamknięciem szkół do 24 maja, w przyszłym tygodniu przedstawimy sposób umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i klas...

zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE

Oprócz najmłodszych klas od szkół wracają uczniowie klas VIII i maturzyści dla których przygotowywane będą konsultacje. – To decyzja rządu, na którą czekali w szczególności rodzice najmłodszych dzieci – powiedziała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Poinformowała, że w ostatnim tygodniu dyrektorzy szkół kontaktowali się z rodzicami pytając o zainteresowanie zajęciami opiekuńczymi dla dzieci.

– Dzięki tym informacjom dyrektor jest w stanie określić szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole – wyjaśniła Ostrowska.

Zaznaczyła, że forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy, w której szkoła się znajduje. – Istotna jest również możliwość spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej – wskazała.

– Dyrektor razem z nauczycielami przygotowywał również w tym tygodniu plan pracy z uczniami. Musiał ustalić, w jakim zakresie potrzebna musiała być modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania, aby dostosować sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i tych pozostających w domu. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej musi być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą – powiedziała rzeczniczka resortu edukacji.

W wytycznych MEN, MZ i GIS zapisano, że w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej jednak niż o dwoje. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

Przedszkola i żłobki znowu otwarte. Nie wszędzie można jednak wysłać dzieci

6 maja do publicznych żłobków i przedszkoli zaczynają wracać dzieci. Ostateczną decyzję dotyczącą otwarcia placówek podejmują samorządy....

zobacz więcej

Wskazano, by ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę (uczniów i nauczycieli).

Odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Z sali, w której będzie przebywać grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można umyć, uprać lub dezynfekować. Sale, w których przebywają uczniowie, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

W wytycznych zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Jednocześnie wskazano by sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć był regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Ostrowska podała, że od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona. – Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wówczas spotkać się ze swoimi nauczycielami, aby wyjaśnić trudniejsze partie materiałów, zasięgnąć ich pomocy lub poprawić swoje oceny – wyjaśniła.

MEN, MZ i GIS przygotowały także szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji konsultacji dla uczniów.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej